PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Bioinženýrství II - M319005
Anglický název: Bioengineering II
Zajišťuje: Ústav biotechnologie (319)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019 do 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Páca Jan prof. Ing. DrSc.
Záměnnost : N319016
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět je zaměřen na pochopení biologických procesů a jejich aplikací v jednotkových operacích biotechnologických výrob. Základem je kvantitativní popis tvorby, konservace a transformace energie v buňkách v průběhu růstu buněk a tvorby produktu. V návaznosti na znalosti z Bioinženýrství I pak předmět rozvíjí hlubší porozumění souvislostí mezi jednotlivými procesy spolu se schopností volby vhodných typů zařízení a jejich sestavení do výrobní linky.
Poslední úprava: Hladíková Jana (20.12.2017)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Analyzovat a optimalizovat kultivační procesy v biotechnologickém průmyslu.

Bilancovat množství uvolněného tepla v průběhu kultivací buněk.

Navrhnout vhodný výrobný proces a vybrat strojní zařízení pro sestavení výrobní linky.

Poslední úprava: Hladíková Jana (20.12.2017)
Literatura -

Z: Doran P.M.: Bioprocess Engineering Principles, Academic, London, 1995, ISBN: 9780122208553

Z: Moo-Young M.: Comprehensive biotechnology, Elsevier B.V., 2011, ISBN: 9780080885049

D: Dunn I.J. et al.: Biological Reaction Engineering, Wiley-VCH, 2003, ISBN:9783527307593

D: Najafpour G.D.: Biochemical Engineering and Biotechnology, Elsevier B.V., 2007, ISBN 9780444528452

Poslední úprava: Hladíková Jana (20.12.2017)
Studijní opory -

http://eso.vscht.cz/predmety/N319016/

Poslední úprava: Hladíková Jana (20.12.2017)
Sylabus -

1. Vznik a přenos energie v buňce - základní principy

2. Spřažení reakcí a reakčních systémů. Maintenance energie a endogenní metabolismus.

3. Odlišnosti buněčné energetiky z hlediska dráhy přenosu a finálního akceptoru elektronů

4. Transformace, transdukce a konservace energie v buňce a tvorby produktů.

5. Energetické spřažení v průběhu růstu buněk a tvorby produktů.

6. Regulace dílčích metabolických systémů.

7. Tvorba tepla v průběhu mikrobního procesu. Tepelná bilance bioreaktoru.

8. Bioreaktory s mechanickým mícháním - typy, modely, aplikace.

9. Bioreaktory s pneumatickým a hydraulickým mícháním - typy, modely, aplikace.

10. Speciální bioreaktory pro kultivace mikrobních , rostlinných a tkáňových buněk.

11. Měření a regulace provozu bioreaktorů. Konstrukční prvky.

12. Přípravné operace a zařízení biotechnol. výrob.

13. Dokončovací operace a zařízení biotechnologických výrob.

14. Speciální procesy, zařízení a jejich praktické aplikace. Ukázky biotechnologických výrob.

Poslední úprava: Hladíková Jana (20.12.2017)
Studijní prerekvizity -

Bioinženýrství I

Biochemie

Chemické inženýrství

Poslední úprava: Hladíková Jana (20.12.2017)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.2 6
Obhajoba individuálního projektu 0.1 3
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 0.4 11
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.8 22
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Protokoly z individuálních projektů 10
Zkouškový test 20
Ústní zkouška 60

 
VŠCHT Praha