PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Vinařství, výroba nízkoalkoholických a nealkoholických nápojů - M319011
Anglický název: Viticulture, production of non-alkoholic and low-alcoholic beverages
Zajišťuje: Ústav biotechnologie (319)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Jarošová Irena doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N319018
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět je zaměřen na pochopení základních principů technologie výroby révového vína a ostatních vín, nízkoalkoholických a nealkoholických nápojů. Pozornost je věnována vstupním surovinám, přídatným látkám, metodám zpracování, laboratorní a provozní kontrole, potravinářským strojům a zařízením a základním legislativním předpisům. Předmět je doplněn o exkurse a o obhajobu individuálního studentského projektu.
Poslední úprava: Jarošová Irena (25.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Kvalitativně posoudit vhodnost vstupních surovin

Základní technologie výroby révových vín a ostatních nízkoalkoholických a nealkoholických nápojů

Analyzovat vzorky surovin, meziproduktů a konečných výrobků nápojového průmyslu

Orientovat se v klíčových legislativních předpisech - kategorizace nápojů

Poslední úprava: Jarošová Irena (25.01.2018)
Literatura -

Z:Steidl, R.: Sklepní hospodářství, Valtice: Radix, 2002. ISBN 80-903201-0-4.

D:Ackrmann, P.: Velký vinařský slovník. Praha: Radix, 2007. ISBN 978-80-86031-70-5.

D:Ashurst, R.: Chemistry and Technology of Soft Drinks and Fruit Juices, Third Edition, Editor(s): Philip R. Ashurst, 2016. ISBN 9781118634943.DOI: 10.1002/9781118634943.

D:Balík, J.: Vinařství, návody do laboratorních cvičení.Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 2006. ISBN 80-7157-933-5.

D:Boulton,B., Singleton, V. L., Bisson, L. F., Kunkee, R. E.: Principles and practices of wine making. New York: Chapman and Hall, 1996. ISBN 0-412-06411-1.

D:Jackisch, P.: Modern Winemaking, Cornell University, USA, 1985., ISBN 0-8014-1455-5.

D:Jackson, R. S.: Wine science: principles and applications. London: Elsevier Inc., 2008. ISBN 978-0-12-373646-8.

D:Kirk-Othmer: Food and Feed Technology, 2 Volume Set, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey, 2008., ISBN: 047017448X.

D:Kraus, V., Kraus, V. ml.: Pěstujeme révu vinnou. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0562-1.

D:Reinhard, E., et al.: Vady vína. Valtice: Národní vinařské centrum, 2006. ISBN 80-903201-6-3.

D:Ribéreau-Gayon, P., Glories, Y., Maujean, A., Dubourdieu, D.: Handbook of Enology. Volume 1: Microbiology of wine and vinifications. England: Chichester, 2000. ISBN 0-471-97362-9.

D:Ribéreau-Gayon, P., Glories, Y., Maujean, A., Dubourdieu, D.: Handbook of Enology. Volume 2: The chemistry of wine stabilization and treatments. Paris : [s.n.], 1998. ISBN 0-471-97363-7.

D:Steen, D. a Ashurst, P.R.: Carbonated Soft Drinks: Formulation and Manufacture, Blackwell Publishing Ltd, 2006. ISBN-13: 978-14051-3435-4, ISBN-10: 1-4051-3435-6.

D:Stevenson, T.: Světová encyklopedie vín. Bratislava: Gemini spol s.r.o., 1993. ISBN 80-7161-005-4.

D:Šilhánková, L.: Mikrobiologie pro potravináře a biotechnology. Praha: Academia, 2002. ISBN 8-85605-71-6.

D:Wintgens, J.N.: Coffee: Growing, Processing, Sustainable Production: A Guidebook for Growers, Processors, Traders, and Researchers, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, Second, Updated Edition 2009 ISBN: 978-3-527-32286-2.

D:Zákon 321/2004 Sb.

D:Zákon 78/2004 Sb.

D:Vyhláška 323/2004 Sb.

D:Vyhláška 305_2012_novelizuje 323_2004 Sb.

D:Vyhláška 256/2011 Sb.

D:Vyhláška 254/2010 Sb.

D:Vyhláška 219/2003 Sb.

D:Vyhláška 214/2010 Sb.

D:NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1493/1999

D:NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1227/2000

Poslední úprava: Jarošová Irena (24.01.2018)
Studijní opory -

www.szpi.gov.cz

www.vscht.cz/main/soucasti/fakulty/fpbt/ostatni/miniatlas/mikr.htm

https://e-learning.vscht.cz/

Poslední úprava: Jarošová Irena (25.01.2018)
Sylabus -

1. Historie a moderní trendy vinařství. Pěstování a odrůdy vinné révy.

2. Ampelografie, fenologické znaky, roční cyklus révy vinné.

3. Biochemie zrání vinných hroznů.

4. Odrůdy a charakteristika

5. výroba révových sazenic

6. Základy vinařské legislativy - Vinařský zákon, potravinový kodex, integrovaná produkce, Geneticky modifikované organismy (GMO), suroviny, HACCP.

7. Chemické složení vinných hroznů. Příjem a kontrola kvality hroznů. Příprava moštu - hodnocení, drcení, lisování a úpravy moštu. Výrobní zařízení.

8. Vinařské mikroorganismy. ASVK. Teorie a praxe kvašení vína. Biochemické změny při zrání a kvašení vína. Tvorba buketových složek.

9. Technologie úprav vína - filtrace, stabilizace, plnění do lahví.

10. Technologie bílých vín

11. Technologie červených vín, perlivých, speciálních vín a sektu. Zrání vína v sudech barrique. Druhy vín - charakteristika a složení. Řízení jakosti ve vinařství.

12. Technologie speciálních vín. Druhy vín - charakteristika a složení. Řízení jakosti ve vinařství.

13. Vady a senzorika vína. Výroba nízkoalkoholických nápojů - technologie, dealkoholizace.

14. Prezentace projektů studentů

Poslední úprava: Jarošová Irena (24.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Biochemie I

Poslední úprava: Jarošová Irena (24.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Požadavky na splnění zápočtu: vypracování a prezentování projektu na zadané téma.

Forma zakončení předmětu: ústní zkouška.

Poslední úprava: Jarošová Irena (31.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 15
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 0.7 20
Obhajoba individuálního projektu 0.4 10
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 15
Práce na individuálním projektu 0.7 20
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.1 32
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 10
Obhajoba individuálního projektu 25
Ústní zkouška 55

 
VŠCHT Praha