PředmětyPředměty(verze: 950)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Hematologie a imunologie - M320003
Anglický název: Hematology and Immunology
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kotlín Roman doc. Ing. Mgr. Bc. Ph.D., MHA
Záměnnost : N320025
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Hladíková Jana (13.12.2017)
Cílem je získat přehled a základní znalosti o krvi a krevních elementech a jejich vlastnostech. Použití těchto znalostí v imunochemii a medicíně. Obsahem jsou informace o struktuře a funkci krve a krevních elementů, imunitním systému, přirozené a získané imunitě a její regulaci, využití imunochemie v analytice a medicíně, o hemostáze a trombóze a o hematologických a imunologických poruchách.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Hladíková Jana (13.12.2017)

Studenti budou umět:

Základní orientace v hematologii a imunologii a o imunochemických metodách v analytice a medicíně

Literatura -
Poslední úprava: Hladíková Jana (13.12.2017)

Z:Bartůňková J., Hořejší V., Základy imunologie, TRITON, 2011, 978-80-7387-280-9, EAN: 9788073872809

Z:Daussant J., Desvaux F.X., Introduction to Immunochemical Techniques for Medical Diagnosis, Food Quality Control

and Environmental Testing, Praha, 2007, 978-80-7080-641-8

Z:Penka M., Tesařová E. a kolektiv, Hematologie a transfuzní lékařství, 1. Hematologie, 2011, 978-80-247-3459-0

D:Krejsek J., Kopecký O., Klinická imunologie, Nucleus HK, 2004, 80-86225-50-X

D:Klener P., Vnitřní lékařství, 2011 (4. vydání), EAN: 9788072627059, 978-80-7262-705-9, 80-7262-705-8

Studijní opory -
Poslední úprava: Lipovová Petra doc. Ing. Ph.D. (09.08.2023)

materiály v e-learningu

Sylabus -
Poslední úprava: Hochel Igor doc. Ing. CSc. (25.01.2018)

1.Hematologie, krev, plasma, krvetvorné buňky a krevní elementy, proliferace a diferenciace buněk, krvetvorné orgány

2.Nedostatek krevních elementů, anémie, nadbytek krevních elementů, myeloproliferativní a lymfoproliferativní poruchy a hematologické malignity

3.Hemostáza a trombóza, krevní koagulační system, krevní destičky, fibrinolytický system

4.Laboratorní diagnostické metody krevního srážení a trombózy, hemokompatibilita

5.Úvod do problematiky imunologie a imunochemie, buňky imunitního systému

6.Vrozený a získaný imunitní systém, imunitní odpověď

7.Komplement

8.Hlavní histokompatibilitní system, lymfocyty a jejich funkce

9.Protilátky - imunoglobulinové třídy, struktura a funkce; antigeny - jejich druhy, struktura a funkce, interakce protilátka - antigen, afinita, specifita, křížové reakce

10.Poruchy imunitního systému

11.Imunizace - produkce polyklonálních antisér; izolace protilátek, jejich čištění a charakterizace; monoklonální protilátky, příprava, vlastnosti

12.Imunochemické metody - obecné přístupy; enzymová imunoanalýza

13.Použití imunochemických metod v medicině, v hematologii, cytologii, v histochemii

14.Použití protilátek a imunologických technik v medicine

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Lipovová Petra doc. Ing. Ph.D. (12.10.2023)

základní znalosti biochemie a enzymologie v rozsahu vyučovaném v bakalářském SP na VŠCHT

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Lipovová Petra doc. Ing. Ph.D. (09.08.2023)

úspěšné absolvování průběžných testů

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha