PředmětyPředměty(verze: 950)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Stanovení analytů v medicíně - M320006
Anglický název: Analyte Determination in Medicine
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Šebesta Ivan MUDr. CSc.
Jirsa Milan prof. MUDr. Mgr. CSc.
Záměnnost : N320028
Anotace -
Poslední úprava: Hladíková Jana (13.12.2017)
Cílem předmětu je získání poznatků o principech a možnostech stanovení důležitých diagnostických metabolitů v klinické biochemii včetně správnosti a kontroly kvality analytických metod. Navíc studenti získají znalosti o interpretaci důležitých klinicko-biochemických vyšetření.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Hladíková Jana (13.12.2017)

Studenti budou umět:

Studenti získají znalosti o možnostech stanovení diagnostických metabolitů využívaných v klinické praxi.

Studenti budou v rámci své budoucí praxe schopni správně interpretovat důležitá klinicko-biochemická vyšetření.

Literatura -
Poslední úprava: Hochel Igor doc. Ing. CSc. (01.02.2018)

Z:Schneiderka P. a kol., Kapitoly z klinické biochemie, Karolinum, 2004, 80-246-0678-X

Z:Chromý V. a kol., Bioanalytika, analytická chemie v laboratorní medicíně, Masarykova univerzita Brno, 1992, 80-210-2917-X

D:Doležalová V. a kol., Principy biochemických vyšetřovacích metod.I a II.část, Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví Brno,1995

D: Zima T. ed. Laboratorní diagnostika, třetí, doplněné a přepracované vydání, Praha, Galén, 2013, 978-80-7262-372-3(Galén), 978-80-246-1423-6 (Karolinum)

Studijní opory -
Poslední úprava: Hladíková Jana (13.12.2017)

žádné

Sylabus -
Poslední úprava: Hochel Igor doc. Ing. CSc. (01.02.2018)

1.Stanovení klinicky významných iontů v biologických materiálech I

2.Stanovení klinicky významných iontů v biologických materiálech II

3.Stanovení klinicky významných substrátů: glukosa,ostatní sacharidy, glykovaný hemoglobin

4.Vyšetření acidobazické rovnováhy

5.Celkové bílkoviny, albumin, aminokyseliny

6.Urea, kreatinin, kyselina močová, nukleotidy

7.Bilirubin, hemoglobin

8.Cholesterol, žlučové kyseliny, triacylglyceroly, lipoproteiny

9.Stanovení klinicky významných enzymů I

10.Stanovení klinicky významných enzymů II

11.Biochemická vyšetření u dědičných poruch metabolismu

12.Kardiální markery

13.Nádorové markery

14.Vyšetřovací metody v cytogenetice

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Hochel Igor doc. Ing. CSc. (31.01.2018)

Biochemie

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Hochel Igor doc. Ing. CSc. (31.01.2018)

Ústní zkouška

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha