PředmětyPředměty(verze: 950)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Biochemie a fyziologie rostlin - M320011
Anglický název: Plant Biochemistry and Physiology
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Macek Tomáš prof. Ing. CSc.
Záměnnost : N320035
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Hladíková Jana (13.12.2017)
Předmět je zaměřen na pochopení základních rozdílů mezi metabolismem rostlin a ostatních organismů, zejména v oblasti využití energie, produkčních schopností a odezvy na stres. Cílem je připravit studenty na efektivní využití specifických výhod rostlin, od potravinářského průmyslu po ochranu životního prostředí, včetně využití či detekce geneticky modifikovaných rostlin. Fotosynthese jako klíčovému procesu pro život na Zemi je proto věnován zvláštní blok přednášek.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Macek Tomáš prof. Ing. CSc. (24.01.2018)

Studenti budou umět:

využít znalostí pro zvýšení bezpečnosti zdrojů potravin, nalézt vhodnou rostlinu či kombinaci organismů pro cílené aplikace v biotechnologii, snižovat či ovlivňovat účinky stresu na rostliny, navrhnout metody přípravy nebo detekce nových geneticky modifikovaných rostlin, porozumět vzájemným souvislostem různých biologických metod pro dekontaminaci životního prostředí s pomocí rostlin.

Literatura -
Poslední úprava: Macek Tomáš prof. Ing. CSc. (25.01.2018)

Z: Buchanan B.B., Gruissem W., Jones R.L., Biochemistry & molecular biology of plants, American Society of Plant Physiologists, Rockville, 2015

Z: Voet D.,Voet J.G., Biochemistry, John Wiley & Sons, New York, 2004

Z: Kodíček M., Valentová O., Hynek R. Biochemie: chemický pohled na biologický svět. VŠCHT Praha 2015

Z: Macková M., Dowling D., Macek T., Phytoremediation and Rhizoremediation, Theoretical Background, Springer, Berlin, 2006

D: Macek T., Kotrba P., Svatos A., Novakova M., Demnerova K., and Mackova M., Novel roles for genetically modified plants in environmental protection. Trends in Biotechnology 26, 146-152, (2008)

D: Vodrážka Z., Biochemie, Academia, 1996, 80-200-0600-1

D: Macek, T., Macková, M., Káš, J.: Exploitation of plants for the removal of organics in environmental remediation. Biotechnol. Advances (2000), 18 (1), 23-35

D: Kodíček M. Biochemické pojmy, výkladový slovník, VŠCHT Praha

Studijní opory -
Poslední úprava: Macek Tomáš prof. Ing. CSc. (25.01.2018)

www.scopus.com

http://apps.webofknowledge.com

http://www.phytosociety.org

Metody výuky -
Poslední úprava: Macek Tomáš prof. Ing. CSc. (24.01.2018)

Účast na přednáškách, příprava a presentace referátů o aktuálních objevech, příprava na zkoušku a její absolvování

Sylabus -
Poslední úprava: Macek Tomáš prof. Ing. CSc. (15.02.2018)

1. Úvod, charakteristika předmětu, hodnocení, zvláštnosti rostlinného metabolismu a struktury rostlinné buňky, rozdělení referátů (prof. Macek)

2. Anatomie a morfologie rostlin, vodní režim (doc. Burketová)

3. Ontogenetický vývoj rostlin, kultury in vitro, embryogeneze, regenerace rostlin, aplikace v množení a šlechtění (prof. Macek)

4. Fytohormony, regulátory růstu a další fyziologicky aktivní látky v rostlinách (prof. Macek)

5. Regulace genové exprese v rostlinách a během jejich vývoje, geny v organelách (Dr. Janda)

6. Fotosyntéza – světelná a temnostní fáze, fixace CO2 (prof. Macek)

7. Calvinův cyklus, rostliny C3, C4 a CAM, fotorespirace (prof. Macek)

8. Metabolismus monosacharidů, polysacharidů a lipidů (doc. Novotná)

9. Metabolismus dusíku a síry u rostlin, fixace dusíku a biosyntéza aminokyselin (prof. Macek)

10. Sekundární metabolismus rostlin (dr. Angelini)

11. Přenos signálu a abiotický stres u rostlin (prof. Macek)

12. Biotický stres a mechanismy rostlinné rezistence (doc. Burketová)

13. Přenos genů, GMO, příprava transgenních rostlin, biotechnologické aplikace (prof. Macek)

14. Detoxikační mechanismy rostlin, herbicidy, příjem a akumulace toxických látek, fytoremediace (prof. Macek)

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Macek Tomáš prof. Ing. CSc. (25.01.2018)

Biologie

Biochemie

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Macek Tomáš prof. Ing. CSc. (25.01.2018)

Aktivní účast na výuce, písemná a ústní část zkoušky

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.7 20
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.8 50
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha