PředmětyPředměty(verze: 950)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Bioléčiva - M320021
Anglický název: Biopharmaceuticals
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2020 do 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Fusek Martin prof. Ing. CSc.
Benešová Eva Ing. Ph.D.
Záměnnost : N320067
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Benešová Eva Ing. Ph.D. (15.09.2023)
Předmět Bioléčiva je věnován základnímu seznámení studentů s tímto dynamicky se rozvíjejícím oborem farmaceutického průmyslu. V obecné části je pozornost věnována především odlišnostem ve výrobě malých molekul a bioléčiv. Následující přednášky jsou věnovány jednotlivým typům bioléčiv, jejich indikacím a mechanismu účinku.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Benešová Eva Ing. Ph.D. (15.09.2023)

Studenti budou umět :

  • základy výroby rekombinantních léčiv
  • hlavní typy indikací a patologií, ve kterých se biologická léčiva uplatňují
  • hlavní představitele = konkrétní léky
Literatura -
Poslední úprava: Benešová Eva Ing. Ph.D. (16.09.2023)

Z:Benešová E., Fusek M., Hubálková P., Bioléčiva VŠCHT Praha, 2016, 9788070809556

D:Fusek M., Káš J., Ruml T., Bioléčiva, VŠCHT Praha, 2008, 9788070806784

D:Fusek M., Vitek L, Blahos J., Hajdúch M., Ruml T., Biologická léčiva - teoretické základy a klinická praxe, GRADA, 2012, 9788024737270

Studijní opory -
Poslední úprava: Benešová Eva Ing. Ph.D. (16.09.2023)

Přednášky v elektronické podobě zveřejněné na e-learning.vscht.cz

Slovník Bioléčiv a Základů patologie člověka dostupný na e-learning.vscht.cz

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (02.07.2023)

1. Co je biofarmacie, historie a obsah předmětu

2. Biomakromolekuly-hledisko strukturní, posttranslační modifikace

3. Biomakromolekuly-hledisko funkční

4. Analýza biomakromolekul-metodiky

5. Produkční organismy a biologie buňky

6. Metody fermentace-tkáňové kultury, genetické modifikace

7. Izolační postupy-metodiky

8. Přehled hlavních léčiv-monoklonální protilátky

9. Přehled hlavních léčiv-náhrady proteinů a enzymů

10. Náhrady proteinů a enzymů

11. Přehled hlavních léčiv-vakcíny

12. Přehled hlavních léčiv-regulace exprese a budoucí trendy

13. Bezpečnost biofarmak a kontrola jakosti

14. Komerční aspekty-přehled hlavních výrobců a prodejů.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Fusek Martin prof. Ing. CSc. (10.08.2023)

Biochemie

Molekulová genetika a analýza DNA

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha