Laboratoř stanovení analytů v medicíně - M320031
Anglický název: Analyte Determination: Laboratory I
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/5 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Šebesta Ivan MUDr. CSc.
Jirsa Milan prof. MUDr. Mgr. CSc.
Záměnnost : N320039
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (19.12.2017)
Cílem předmětu je získat praktické dovednosti pro stanovení základních metabolitů v klinicko-biochemické laboratoři včetně metod pro diagnostiku dědičných metabolických poruch. Kromě pratických cvičení předmět zahrnuje též praktickou demonstraci jednotlivých analytických metod včetně automatických analyzátorů. Studenti jsou seznámeni s komplexním provozem klinicko-biochemické laboratoře včetně kontroly kvality a elektronického výstupu dat.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (19.12.2017)

Studenti budou umět:

Studenti získají praktické dovednosti ve stanovení základních analytů, které se využívají v klinické praxi.

Získají komplexní přehled o činnosti klinicko-biochemické laboratoře.

Literatura -
Poslední úprava: Hochel Igor doc. Ing. CSc. (01.02.2018)

Z:Schneiderka P. a kol., Stanovení analytů v klinické biochemii, 1.část, Praha, Karolinum, 1999, 80-7184-761-5

Z:Schneiderka P. a kol., Kapitoly z klinické biochemie, Karolinum, 2004, 80-246-0678-X

Z:Chromý V. a kol., Bioanalytika, analytická chemie v laboratorní medicíně, Masarykova univerzita Brno,1992, 80-210-2917-X

D:Doležalová V. a kol., Principy biochemických vyšetřovacích metod, I a II.část, Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví Brno, 1995

D:Zima T. ed. Laboratorní diagnostika, třetí, doplněné a přepracované vydání, Praha, Galén, 2013, 978-80-7262-372-3(Galén), 978-80-246-1423-6 (Karolinum)

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (19.12.2017)

Přednášky ÚLBLD: http://ulbld.lf1.cuni.cz/ - výuka

Sylabus -
Poslední úprava: Hochel Igor doc. Ing. CSc. (01.02.2018)

1. Seznámení s provozem praktik, laboratorní řád, BOZP

2. Manuální metody - fotometrické stanovení bilirubinu, ALT, AST, GMT, ALP, elfo

bílkovin

3. Manuální metody - stanovení glukosy, kreatininu, cholesterolu, triglyceridů, močoviny

4. Statim laboratoř, moče, AAS

5. Vyšetření likvoru

6. Serologie, Amplichip

7. Analytické metody v endokrinologii

8. Vyšetření moče chemicky a mikroskopicky

9. Analytické metody v endokrinologii

10. Suchá chemie, point of care testing

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Hochel Igor doc. Ing. CSc. (31.01.2018)

Biochemie

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Hochel Igor doc. Ing. CSc. (31.01.2018)

Vypracování laboratorních protokolů, presentace výsledků, ústní zkouška

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2,3 64
Příprava na zkoušku a její absolvování 0,7 20
3 / 3 84 / 84