PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Laboratoř stanovení analytů v medicíně - N320039
Anglický název: Analyte Determination: Laboratory I
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/5, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M320031
Pro druh:  
Garant: Šebesta Ivan MUDr. CSc.
Třída: Základní laboratoře
Je záměnnost pro: M320031
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: SEK320 (14.11.2012)
Cílem předmětu je získat praktické dovednosti pro stanovení základních metabolitů v klinicko-biochemické laboratoři včetně metod pro diagnostiku dědičných metabolických poruch. Kromě pratických cvičení předmět zahrnuje též praktickou demonstraci jednotlivých analytických metod včetně automatických analyzátorů. Studenti jsou seznámeni s komplexním provozem klinicko-biochemické laboratoře včetně kontroly kvality a elektronického výstupu dat.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Fialová Jana (11.06.2013)

Studenti budou umět:

Studenti získají praktické dovednosti ve stanovení základních analytů, které se využívají v klinické praxi.

Získají komplexní přehled o činnosti klinicko-biochemické laboratoře.

Literatura -
Poslední úprava: Šebesta Ivan MUDr. CSc. (05.05.2017)

Z:Schneiderka P. a kol., Stanovení analytů v klinické biochemii, 1.část, Praha, Karolinum, 1999, 80-7184-761-5

Z:Schneiderka P. a kol., Kapitoly z klinické biochemie, Karolinum, 2004, 80-246-0678-X

Z:Chromý V. a kol., Bioanalytika, analytická chemie v laboratorní medicíně, Masarykova univerzita Brno,1992, 80-210-2917-X

D:Doležalová V. a kol., Principy biochemických vyšetřovacích metod, I a II.část, Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví Brno, 1995

D:Zima T. ed. Laboratorní diagnostika, druhé doplněné a přepracované vydání, Praha, Galén, 2007, 978-80-7262-372-3(Galén), 978-80-246-1423-6 (Karolinum)

otázky (student dostane jednu otázku pro klasifikovaný zápočet):

Vyšetření moče chemicky a mikroskopicky

Suchá chemie,Reflotron

Význam a stanovení glukosy

Příjem a odběr materiálu

Stanovení bilirubinu, jaterních testů (enzymy)

Vyšetření likvoru

Stanovení Na,K, Ca, Fe

Stanovení cholesterolu,TAG a HDL-CHOL

Močovina a kreatinin

Výpočet a význam clearance kreatininu

Kyselina močová a AMS

Elektroforetické metody

Automatické analyzátory

AAS

Izotopové metody

Imunochemické metody

Farmakogenetika

Serologie -metody

Studijní opory -
Poslední úprava: Šebesta Ivan MUDr. CSc. (05.09.2014)

Přednášky ÚLBLD: http://ulbld.lf1.cuni.cz/ - výuka

Sylabus -
Poslední úprava: Šebesta Ivan MUDr. CSc. (07.08.2013)

1.Seznámení s provozem praktik, laboratorní řád, BOZP

2.Manuální metody - fotometrické stanovení bilirubinu, ALT, AST, GMT, ALP, elfo

bílkovin

3.Manuální metody - stanovení glukosy, kreatininu, cholesterolu, triglyceridů, močoviny

4.Laboratorní diagnostika lysozomálních enzymopatií

5.Statim laboratoř, moče, AAS

6.Vyšetření likvoru

7.Serologie, Amplichip

8.Analytické metody v endokrinologii

9.Vyšetření moče chemicky a mikroskopicky

10. Suchá chemie, point of care testing

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: SEK320 (14.11.2012)

Biochemie I, Biochemie II

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2.3 65
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.7 20
3 / 3 85 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Protokoly z individuálních projektů 10
Zkouškový test 80

 
VŠCHT Praha