PředmětyPředměty(verze: 950)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Základy patologie člověka - M320035
Anglický název: Fundamentals of Human Pathology
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2020 do 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Karamonová Ludmila Ing. Ph.D.
Záměnnost : N320023
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (03.01.2018)
Předmět je zaměřen na seznámení studentů se základními pojmy obecné patologie, s mechanismy patologických procesů a s klasickými i novějšími vyšetřovacími metodami.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Karamonová Ludmila Ing. Ph.D. (11.09.2023)

Studenti budou umět:

  • orientovat se v pojmech obecné patologie;
  • orientovat se v mechanismech patologických procesů;
  • orientovat se v fyzikálních, chemickéch i biologických příčinách nemocí;
  • orientovat se v problematice patologie srdce a cév, dýchacího ústrojí, trávicího ústrojí, centrálního nervového systému atd.;
  • orientovat se v problematice moderních vyšetřovacích metod a postupů.

Literatura -
Poslední úprava: Karamonová Ludmila Ing. Ph.D. (11.09.2023)

Z: Silbernagel S., Lang F.: Atlas patofyziologie, 2012, 2. vydání, Grada Publishing, a.s., 9788024735559

Z: Bártová J.: Patologie pro bakaláře, 2004, Karolinum,UK, 3. vydání, 9788024607948

Z: Povýšil C., Steiner I.: Speciální patologie,2007, 2. vydání, Galén, 9788072624942

Studijní opory -
Poslední úprava: Karamonová Ludmila Ing. Ph.D. (13.09.2023)

e-learningové materiály

Slovník Bioléčiv a Základů patologie člověka přístupný na e-learningu předmětu

Sylabus -
Poslední úprava: Karamonová Ludmila Ing. Ph.D. (11.09.2023)

1. Příčiny onemocnění, smrt

2. Poruchy imunitního systému

3. Zánět

4. Regresivní změny a metabolické poruchy

5. Progresivní změny

6. Nádory

7. Patologie centrálního a periferního nervového systému

8. Patologie srdce a krevního oběhu

9. Patologie dýchacího ústrojí

10. Patologie trávicího systému

11. Patologie vylučovacího systému

12. Patologie pohybového ústrojí

13. Poruchy krvetvorby

14. Genetické poruchy

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Karamonová Ludmila Ing. Ph.D. (24.01.2018)

Biochemie, Biologie, Fyziologie

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Karamonová Ludmila Ing. Ph.D. (28.02.2018)

Biochemie, Biologie, Základy fyziologie člověka

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Karamonová Ludmila Ing. Ph.D. (26.01.2018)

ústní zkouška

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Příprava na zkoušku a její absolvování 3 84
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha