PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Bioanalytická laboratoř I - M320039
Anglický název: Bioanalytical Laboratory I
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/6, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Novotná Zuzana doc. Dr. Ing.
Spiwok Vojtěch prof. Ing. Ph.D.
Karamonová Ludmila Ing. Ph.D.
Třída: Specializační laboratoř
Záměnnost : N320089
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmětu je zaměřen na osvojení si metod biochemie, molekulární biologie a dalších oborů pro řešení diplomové práce a to přímo na pracovišti (laboratoř na VŠCHT nebo na partnerské instituci).
Poslední úprava: Kubová Petra (23.02.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Používat vybrané metody a postupy, které budou základem jejich budoucích diplomových prací v rozsahu prvního semestru magisterského studia

Zpracovávat výsledky do formy krátké zprávy o průběhu projektu v rozsahu prvního semestru magisterského studia

Poslední úprava: Kubová Petra (23.02.2018)
Literatura -

Dle projektu diplomové práce

Poslední úprava: Kubová Petra (23.02.2018)
Studijní opory -

http://web.vscht.cz/spiwokv/krouzkovyucitel/

Poslední úprava: Kubová Petra (03.01.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Studenti vypracují jednostránkový protokol o průběhu projektu. Školitel k reportu doporučí hodnocení.

Poslední úprava: Spiwok Vojtěch (14.01.2018)
Sylabus -

Během předběžné práce na projektu diplomové práce v laboratoři na VŠCHT nebo na partnerských institucích si studenti osvojí vybrané techniky biochemického výzkumu, presentaci výsledků na laboratorních seminářích, vedení záznamů o výsledcích a další dovednosti nezbytné pro řešení diplomové práce. Součástí předmětu je vypracování zprávy o průběhu projektu. Studenti budou seznámeni se správnou laboratorní praxí a bezpečností práce.

Poslední úprava: Kubová Petra (23.02.2018)
Studijní prerekvizity -

Biochemie

Poslední úprava: Kubová Petra (23.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Studenti vypracují jednostránkový protokol o průběhu projektu. Školitel k reportu doporučí hodnocení.

Poslední úprava: Spiwok Vojtěch (14.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1 28
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 3 84
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 80
Protokoly z individuálních projektů 20

 
VŠCHT Praha