Bioanalytická laboratoř II - M320040
Anglický název: Bioanalytical Laboratory II
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/9, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Garant: Novotná Zuzana doc. Dr. Ing.
Spiwok Vojtěch prof. Ing. Ph.D.
Karamonová Ludmila Ing. Ph.D.
Třída: Specializační laboratoř
Záměnnost : N320090
Termíny zkoušek   
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (23.02.2018)
Předmět je zaměřen na osvojení si metod biochemie, molekulární biologie a dalších oborů pro řešení diplomové práce a to přímo na pracovišti (laboratoř na VŠCHT nebo na partnerské instituci).
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (23.02.2018)

Studenti budou umět:

Používat vybrané metody a postupy, které budou základem jejich budoucích diplomových prací v rozsahu druhého semestru magisterského studia

Zpracovávat výsledky do formy krátké zprávy o průběhu projektu v rozsahu druhého semestru magisterského studia

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (23.02.2018)

Dle projektu diplomové práce

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (03.01.2018)

http://web.vscht.cz/spiwokv/krouzkovyucitel/

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Spiwok Vojtěch prof. Ing. Ph.D. (14.01.2018)

Studenti vypracují jednostránkový protokol o průběhu projektu. Školitel k reportu doporučí hodnocení.

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (23.02.2018)

Během předběžné práce na projektu diplomové práce v laboratoři na VŠCHT nebo na partnerských institucích si studenti osvojí vybrané techniky biochemického výzkumu, presentaci výsledků na laboratorních seminářích, vedení záznamů o výsledcích a další dovednosti nezbytné pro řešení diplomové práce. Součástí předmětu je vypracování zprávy o průběhu projektu. Studenti budou seznámeni se správnou laboratorní praxí a bezpečností práce.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (23.02.2018)

Biochemie

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Spiwok Vojtěch prof. Ing. Ph.D. (14.01.2018)

Studenti vypracují jednostránkový protokol o průběhu projektu. Školitel k reportu doporučí hodnocení.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1.5 42
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 4.5 126
6 / 6 168 / 168