PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Bioanalytická laboratoř II - N320090
Anglický název: Bioanalytical Laboratory II
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/6, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Novotná Zuzana doc. Dr. Ing.
Spiwok Vojtěch prof. Ing. Ph.D.
Karamonová Ludmila Ing. Ph.D.
Třída: Specializační laboratoř
Je záměnnost pro: M320040
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ320 (17.12.2012)
Předmět je zaměřen na osvojení si metod biochemie, molekulární biologie a dalších oborů pro řešení diplomové práce a to přímo na pracovišti (laboratoř na VŠCHT nebo na partnerské instituci).
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ320 (17.12.2012)

Studenti budou umět:

Používat vybrané metody a postupy, které budou základem jejich budoucích diplomových prací

Zpracovávat výsledky do formy krátké zprávy o průběhu projektu

Literatura -
Poslední úprava: TAJ320 (17.12.2012)

Dle projektu diplomové práce

Studijní opory -
Poslední úprava: Spiwok Vojtěch prof. Ing. Ph.D. (04.07.2013)

http://web.vscht.cz/spiwokv/krouzkovyucitel/

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ320 (17.12.2012)

Během předběžné práce na projektu diplomové práce v laboratoři na VŠCHT nebo na partnerských institucích si studenti osvojí vybrané techniky biochemického výzkumu, presentaci výsledků na laboratorních seminářích, vedení záznamů o výsledcích a další dovednosti nezbytné pro řešení diplomové práce. Součástí předmětu je vypracování zprávy o průběhu projektu.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ320 (17.12.2012)

Biochemie

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1 28
Práce na individuálním projektu 3 84
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 80
Protokoly z individuálních projektů 20

 
VŠCHT Praha