PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Technologie cukru - M321007
Anglický název: Sugar Technology
Zajišťuje: Ústav sacharidů a cereálií (321)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Bubník Zdeněk prof. Ing. CSc.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace
Předmět rozvíjí teoretické znalosti o procesech a zařízeních uplatňujících se při výrobě cukru a možnostech využití sacharosy.
Poslední úprava: Pour Vladimír (27.04.2022)
Výstupy studia předmětu

Studenti budou umět:

řídit a optimalizovat podmínky technologických postupů na základě pokročilých znalostí chemické podstaty výroby a čištění cukru a jiných cukerných výrobků.

vybrat a zavádět moderní procesy do technologie cukru i jiných sacharidů se schopností modelovat a simulovat procesy při výrobě potravin.

řešit problematiku životního prostředí a likvidace vedlejších produktů a odpadů, navrhovat nepotravinářské možnosti aplikace cukru a dalších sacharidů.

Poslední úprava: Pour Vladimír (27.04.2022)
Literatura

Z: Kadlec P., Melzoch K., Voldřich M. (editoři) a kolektiv (2012): Technologie potravin - Přehled tradičních potravinářských výrob. KEY Publishing Ostrava, 565 stran, ISBN 978-80-7418-145-0.

Z: Kadlec P., Melzoch K., Voldřich M. (editoři) a kolektiv (2012): Procesy a zařízení potravinářských a biotechnologických výrob. Key Publishing Ostrava, 494 stran, ISBN 978-80-7418-086-6.

Z: Kadlec P., Bubník Z., Čopíková J., Hrušková M., Příhoda J., Bohačenko I., Vydrová H. (2000): Technologie sacharidů. Skripta VŠCHT Praha, 138 stran, ISBN 80-7080-400-9.

D: Asadi M. (2007): Beet-Sugar Handbook. John Willey and Sons, 866 stran, ISBN 0-471-76347-0.

D: van der Poel P.W., Schiweck H., Schwarz T. (1998): Sugar Technology. Beet and Cane Sugar Manufacture. Bartens, 1118 stran, ISBN 3-87040-065-X.

Poslední úprava: Pour Vladimír (27.04.2022)
Studijní opory

https://e-learning.vscht.cz/

Poslední úprava: Pour Vladimír (27.04.2022)
Sylabus

1. Úvod do technologie. Cukr a jeho využití. Cukrovarnické veličiny.

2. Provozní laboratoř.

3. Manipulace s řepou. Výroba řízků, těžení šťávy.

4. Extraktory. Lisování a sušení řízků.

5. Epurace, Vápenka a hašenka.

6. Předčeření a čeření. Saturace. Separace kalu.

7. Tepelné hospodářství.

8. Zahřívání a odpařování šťáv.

9. Krystalizace cukrovin a odstřeďování.

10. Rafinace cukru, afinace, odbarvování.

11. Inventurní výpočet.

12. Modelování a bilance.

13. Rafinérské výrobky, vodní hospodářství.

14. Výroba cukru z třtiny.

Poslední úprava: Pour Vladimír (27.04.2022)
Studijní prerekvizity

Chemie potravin, Biochemie I

Chemické inženýrství I a II, Fyzikální chemie A a B

Vybrané procesy potravinářských a biochemických výrob.

Poslední úprava: Pour Vladimír (27.04.2022)
 
VŠCHT Praha