PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Přírodní a modifikované polysacharidy - M321022
Anglický název: Natural and modified polysaccharides
Zajišťuje: Ústav sacharidů a cereálií (321)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Sinica Andrej doc. Mgr. Ph.D.
Čopíková Jana prof. Ing. CSc.
Šárka Evžen doc. Ing. CSc.
Záměnnost : N321021
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Polysacharidy jsou obnovitelným zdrojem přírodní zdroj polymerů, které mají široké uplatnění v potravinářství, papírenském, stavebním a chemickém průmyslu. Studenti jsou v rámci předmětu seznámeni se zdroji, strukturou a fyzikálními vlastnostmi polysacharidů a jejich oligomerů. Dále jsou vysvětleny fyzikálně-chemické metody, které slouží k analýze polysacharidů. Podstatná část přednášek je věnována aplikacím a nutričnímu významu polysacharidů v potravinách a využití v biokompatibilních potravinářských obalech.
Poslední úprava: Kubová Petra (01.02.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Na základě struktury polysacharidu navrhnout jeho použití v potravinách

Samostatně se rozhodnout, který polysacharid je vhodný jako zahušťovadlo, stabilizátor nebo gelotvorný prostředek v potravinách

Samostatně zvážit nutriční benefit určitého potravinářského výrobku nebo doplňku

Samostatně navrhnout metody, které objasní strukturu polysacharidu

Poslední úprava: Kubová Petra (01.02.2018)
Literatura -

Z: Stephen A.M., Food Polysaccharides and Their Applications, CRC Press, 2006, 978-0824759223

D: Walter R.H., Polysaccharide Association Structures in Food, CRC Press, 1998, 978-0824701642

Poslední úprava: Kubová Petra (01.02.2018)
Studijní opory -

Food Sciences and Technology Abstracts

Časopis: Carbohydrate Polymers

Časopis: Food Hydrocolloids

Poslední úprava: Kubová Petra (01.02.2018)
Sylabus -

1. Budoucnost a historie polysacharidů

2. Typy polysacharidů a jejich zdroje, strukturní rozmanitost a konformace polysacharidů, homo- a heteropolysacharidy, přirozené komplexy polysacharidů s dalšími látkami (bílkoviny, polyfenoly, kationty kovů)

3. Biosyntéza a odbourávání polysacharidů v rostlinných a živočišných buňkách

4. Fyziologické vlastnosti polysacharidů

5. Struktura polysacharidů a jejich fyzikálně-chemické vlastnosti

6. Analýza polysacharidů, primární struktura, určení typu vazeb a molekulové hmotnosti.

7. Chemická modifikace polysacharidů, oligomery - produkty jejich degradace, deriváty polysacharidů obsahující skupiny hydrofobní a hydrofilní a s elektrickým nábojem, komplexace a konjugace polysacharidů a jejich derivátů s dalšími molekulami a ionty kovů.

8. Přirozený obsah, nutriční význam a úloha polysacharidy v potravinách

9. Aplikace polysacharidů v potravinách jejich a úloha jako zahušťovadla, gelotvorné látky a plnidla.

10. Úloha polysacharidů, jejich derivátů a oligomerů v potravinových doplňcích

11. Využití polysacharidů, jejich derivátů a oligomerů v dalších odvětvích průmyslu (papírenský a textilní průmysl, tekuté krystaly, nanokompozity, biodegradabilní plasty, agrochemie, kosmetika, lepidla, výbušniny a polymery s cílenými vlastnostmi)

12. Sladidla na bázi škrobu (maltodextriny, glukózové, maltózovoé a glukózofruktózové sirupy, krystalická glukosa a fruktosa), složení, vlastnosti

13. Cyklodextriny - vlastnosti a použití

14. Využití polysacharidů v ekologii (obnovitelné zdroje energie, flokulanty k čištění odpadních vod, biopaliva druhé generace)

Poslední úprava: Kubová Petra (24.02.2018)
Studijní prerekvizity -

Biochemie I a II, Organická chemie, Chemie potravin

Poslední úprava: Kubová Petra (01.02.2018)
 
VŠCHT Praha