PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Tenzidy a detergenty - M322008
Anglický název: Surfactants and detergents
Zajišťuje: Ústav mléka, tuků a kosmetiky (322)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Šmidrkal Jan prof. Ing. CSc.
Záměnnost : N322023
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Hladíková Jana (18.01.2018)
Předmět je zaměřen na fyzikálně-chemické a aplikační vlastnosti tenzidů, chemii a technologii jejich výroby a na přehled současně používaných tenzidů, složení a technologii výroby detergentů, jejich aplikační vlastnosti, zkoušení jejich účinnosti a jejich vliv na životní prostředí.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Hladíková Jana (18.01.2018)

Studenti budou umět:

Základní teoretické znalosti o chemii, vlastnostech a technologii výroby tenzidů a detergentů.

Navrhnout složení a technologii výroby detergentů.

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (24.02.2018)

Z: Porter M.R.: Handbook of Surfactants, Chapman and Hall 1994; ISBN 0-7514-0710-6.

D: Lange K.R. : Detergents and cleaners, Hanser Publishers 1994; ISBN 3-446-17307-2

Studijní opory -
Poslední úprava: Hladíková Jana (18.01.2018)

Studijní materiály budou poskytnuty zapsaným studentům v tištěné formě.

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (24.02.2018)

1.Základní pojmy a definice (fázové rozhraní, povrchové napětí, atd.).

2.Fyz.-chem. vlastnosti tenzidů (tvorba micel, kritická micelární koncentrace atd.).

3.Aplikační vlastnosti tenzidů (solubilizace, pěnivost, detergence, emulgace).

4.Suroviny pro výrobu tenzidů (fosilní a obnovitelné).

5.Anionické tenzidy (mýdlo a další karboxyláty).

6.Amfoterní tenzidy (aminokyseliny, betainy, sulfobetainy).

7.Kationické (kvarterní amoniové soli, esterquaty).

8.Amfoterní (soli aminokyselin, betainy).

9.Neionické (polyhydroxysloučeniny a oxyethylenáty).

10.Suroviny pro výrobu detergentů (zeolity, křemičitany, peroxosloučeniny, enzymy, atd.).

11.Práškové detergenty (prací prostředky, technologie výroby, testování účinnosti).

12.Kapalné detergenty (aviváže, mycí prostředky, technologie výroby, testování účinnosti).

13.Analytika a biologická rozložitelnost tenzidů a detergentů.

14.Správná výrobní praxe. Legislativa (datalist a bezpečnostní list prostředku).

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Hladíková Jana (18.01.2018)

Fyzikální chemie I

Organická chemie I

 
VŠCHT Praha