Laboratorní projekt II - M323012
Anglický název: Laboratory Project II
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:8
E-Kredity: zimní s.:8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/12, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Patří ke studentské práci typu: projekt
Garant: Pulkrabová Jana prof. Ing. Ph.D.
Třída: Specializační laboratoř
Záměnnost : N323028
Termíny zkoušek   
Anotace -
Cílem Laboratorního projektu II jsou přípravné experimenty směřující k realizaci diplomové práce - dle individuálního zadání vedoucího diplomové práce. Výsledky projektu budou prezentovat na odborném semináři na Ústavu.
Poslední úprava: Pulkrabová Jana (21.02.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • Aktivně participovat na plánování experimentální činnosti;
  • Dokumentovat proces validace používaných analytických postupů;
  • Kriticky hodnotit dosažené výsledky a formulovat příslušném závěry / podněty pro navazující experimenty.
Poslední úprava: Pulkrabová Jana (30.01.2018)
Literatura -

Články v odborných časopisech dle tématu diplomové práce.

Poslední úprava: Pulkrabová Jana (24.01.2018)
Studijní opory -

Studijní materiály dle zadaného tématu a pokynů vedoucího práce.

Poslední úprava: Pulkrabová Jana (30.01.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Závěrečná zpráva o průběhu projektu dle tématu diplomové práce.

Poslední úprava: Pulkrabová Jana (30.01.2018)
Sylabus -

1. Zadání laboratorního projektu dle tématu diplomové práce.

2. - 13. Individuální práce na projektu, konzultace.

14. Prezentace a obhajoba projektu.

Poslední úprava: Pulkrabová Jana (30.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Laboratorní projekt I

Poslední úprava: Pulkrabová Jana (30.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Závěrečná zpráva o průběhu projektu.

Poslední úprava: Pulkrabová Jana (30.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 5 140
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Práce na individuálním projektu 2 56
8 / 8 224 / 224