PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Laboratoř oboru kvalita a bezpečnost potravin - N323028
Anglický název: Food Quality and Safety: Laboratory
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:9
E-Kredity: zimní s.:9
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/13, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Hajšlová Jana prof. Ing. CSc.
Třída: Specializační laboratoř
Je záměnnost pro: M323012
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ323 (19.11.2012)
Cílem předmětu Laboratoř z oboru kvalita a bezpečnost potravin jsou přípravné experimenty směřující k realizaci diplomové práce - dle individuálního zadání příslušného pedagoga, vedoucího vypsané diplomové práce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ323 (23.08.2013)

Studenti budou umět:

  • Aktivně participovat na plánování experimentální činnosti;
  • Dokumentovat proces validace používaných analytických postupů;
  • Kriticky hodnotit dosažené výsledky a formulovat příslušném závěry / podněty pro navazující experimenty.
Literatura -
Poslední úprava: TAJ323 (23.08.2013)

Relevantní články v odborných časopisech.

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ323 (23.08.2013)

http://www.sciencedirect.com

http://portal.isiknowledge.com/

http://www.scopus.com/home.url

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ323 (28.08.2013)

1. Individuální zadání experimentální práce.

2. - 4. Experimentální práce na zadané problematice.

5. Kontrola / diskuze získaných výsledků a dalšího postupu prací.

6. - 8. Experimentální práce na zadané problematice.

9. Kontrola / diskuze získaných výsledků a dalšího postupu prací.

10. - 13. Experimentální práce na zadané problematice.

14. Prezentace výsledků a jejich obhajoba.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ323 (19.11.2012)

Odborná praxe

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2.5 70
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Práce na individuálním projektu 0.5 14
4 / 9 112 / 252
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 80

 
VŠCHT Praha