PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Laboratorní projekt II - M323012
Anglický název: Laboratory Project II
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:8
E-Kredity: zimní s.:8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/12, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Garant: Pulkrabová Jana prof. Ing. Ph.D.
Třída: Specializační laboratoř
Záměnnost : N323028
Anotace -
Poslední úprava: Pulkrabová Jana prof. Ing. Ph.D. (21.02.2018)
Cílem Laboratorního projektu II jsou přípravné experimenty směřující k realizaci diplomové práce - dle individuálního zadání vedoucího diplomové práce. Výsledky projektu budou prezentovat na odborném semináři na Ústavu.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pulkrabová Jana prof. Ing. Ph.D. (30.01.2018)

Studenti budou umět:

  • Aktivně participovat na plánování experimentální činnosti;
  • Dokumentovat proces validace používaných analytických postupů;
  • Kriticky hodnotit dosažené výsledky a formulovat příslušném závěry / podněty pro navazující experimenty.
Literatura -
Poslední úprava: Pulkrabová Jana prof. Ing. Ph.D. (24.01.2018)

Články v odborných časopisech dle tématu diplomové práce.

Studijní opory -
Poslední úprava: Pulkrabová Jana prof. Ing. Ph.D. (30.01.2018)

Studijní materiály dle zadaného tématu a pokynů vedoucího práce.

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Pulkrabová Jana prof. Ing. Ph.D. (30.01.2018)

Závěrečná zpráva o průběhu projektu dle tématu diplomové práce.

Sylabus -
Poslední úprava: Pulkrabová Jana prof. Ing. Ph.D. (30.01.2018)

1. Zadání laboratorního projektu dle tématu diplomové práce.

2. - 13. Individuální práce na projektu, konzultace.

14. Prezentace a obhajoba projektu.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pulkrabová Jana prof. Ing. Ph.D. (30.01.2018)

Laboratorní projekt I

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Pulkrabová Jana prof. Ing. Ph.D. (30.01.2018)

Závěrečná zpráva o průběhu projektu.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 5 140
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Práce na individuálním projektu 2 56
8 / 8 224 / 224
 
VŠCHT Praha