PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Nutraceutika a funkční potraviny - M323014
Anglický název: Nutraceutics and Functional Foods
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Schulzová Věra doc. Dr. Ing.
Pánek Jan doc. Ing. CSc.
Záměnnost : N323031
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Fialová Jana (19.12.2017)
Náplní předmětu jsou základní informace o jednotlivých druzích nutraceutik a funkčních potravin. Pozornost je věnována jejich struktuře, výskytu, biosyntéze a aktivním formám. Diskutována je jejich funkce v organismu, fyziologie a potřeba pro člověka. Zmíněny jsou možné negativní efekty vysokých dávek a současná legislativa. Pro jednotlivé účinné látky je uvedeno použití ve funkčních potravinách a suplementech.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Schulzová Věra doc. Dr. Ing. (22.01.2018)

Studenti budou umět:

Rozpoznat nutraceutika a funkční potraviny dostupná na trhu a identifikovat biologicky aktivní látky s pozitivním účinkem na lidský organismus v nich obsažené

Posoudit zdravotní přínosy a jejich funkci v organismu

Identifikovat případné negativní dopady vysokých dávek na lidský organismus

Literatura -
Poslední úprava: Schulzová Věra doc. Dr. Ing. (22.01.2018)

Z: Velíšek J.: The Chemistry of Food. Wiley Blackwell, Oxford, 2014; ISBN 978-1-118-38381-0

Z: Velíšek J., Hajšlová J., Chemie potravin, OSSIS, 2009, ISBN 8086659178, 9788086659176

D: Wildman R.E.C., Handbook of Nutraceuticals and Functional Foods, CRC Press 2007, Print ISBN: 978-0-8493-6409-9, eBook ISBN: 978-1-4200-0618-6

D: Pathak Y., Handbook of Nutraceuticals Volume I, Ingredients, Formulations, and Applications, CRC Press 2010, Print ISBN: 978-1-4200-8221-0, eBook ISBN: 978-1-4200-8222-7

Studijní opory -
Poslední úprava: Fialová Jana (19.12.2017)

http://web.vscht.cz/schulzov/

Požadavky ke kontrole studia -
Poslední úprava: Schulzová Věra doc. Dr. Ing. (22.01.2018)

V rozsahu sylabu

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (24.02.2018)

1. Úvod Nutraceutika a funkční potraviny, doplňky stravy, potraviny nového typu, definice

2. Legislativa, základní pojmy, označování potravin, zdravotní tvrzení, alergie na potraviny

3. Proteiny

4. Probiotika a prebiotika, funkce ve střevech

5. Sacharidy

6. Minerální látky a stopové prvky

7. Vitaminy rozpustné v tuku, karotenoidy, ubichinony

8. Produkty a intermediáty Maillardovy reakce

9. Glukosinonoláty, fytosteroly

10. Fytoestrogeny

11. Lipidy

12. Hydrofilní vitaminy

13. Ostatní nutraceutika

14. Nanočástice a jejich využití v potravinách

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Fialová Jana (19.12.2017)

Chemie potravin

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Schulzová Věra doc. Dr. Ing. (22.01.2018)

Vypracování a obhajoba studentského projektu

Úspěšné absolvování písemné zkoušky

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0,5 14
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1,5 42
Účast na seminářích 0,5 14
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha