Systémy managementu kvality a bezpečnosti potravin - M324004
Anglický název: Food Quality and Safety Management Systems
Zajišťuje: Ústav konzervace potravin (324)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: 50 / 50 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Pivoňka Jan Ing. Ph.D.
Ševčík Rudolf doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N324027
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Pivoňka Jan Ing. Ph.D. (09.09.2020)
Předmět je zaměřen na systémy řízení kvality a zdravotní nezávadnosti při výrobě a distribuci potravin. V rámci předmětu jsou vyučovány principy systému kritických kontrolních bodů (HACCP) a požadavky dalších norem uplatňujících se v managementu bezpečnosti potravin. (ISO 22000, BRC, IFS, ISO 9001 aj.) Při výuce a praktických úkolech si studenti osvojí postupy zavádění požadavků norem a systémů HACCP u provozovatelů potravinářských podniků. Posluchači se na praktických příkladech seznámí s postupy analýzy nebezpečí a řízením rizika a řešením krizových situací při výrobě a distribuci potravin. Během výuky si osvojí základní postupy a pravidla pro auditování systému jakosti a bezpečnosti potravin.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Hladíková Jana (18.01.2018)

Studenti budou umět:

Pochopit základní principy potravinového práva EU a ČR.

Orientovat v systemech řízení jakosti a bezpečnopsti potravin používaných u provozovatelů potravinářských podniků.

Provést analýzu nebezpečí a analýzu rizik při výrobě a distribuci potravin.

Závést systém kritických kontrolních bodů u provozovatelů potravinářských podniků.

Samostatně řešit krizové situace vznikající při výrobě a distribuci potravin.

Zavádět požadavky norem a standardů (HACCP, ISO 22000, BRC, IFS, norem řady ISO 9000) u provozovatelů potravinářských podniků.

Literatura -
Poslední úprava: Hladíková Jana (18.01.2018)

R:Pieternel A. Luning, Willem J. Marcelis, Food Quality Management;: Technological and Managerial Principles and Practice, Enfield Pub & Distribution Company,2009, ISBN: 9086861164.

A:Norma IFS Food - příručka pro úspěšný audit, M.Šuška, ISBN: 978-80--905301-0-2

Studijní opory -
Poslední úprava: Pivoňka Jan Ing. Ph.D. (09.09.2020)

E-learning

https://ec.europa.eu/food/overview_en

https://mygfsi.com/

Sylabus -
Poslední úprava: Pivoňka Jan Ing. Ph.D. (09.09.2020)

Systém řízení, GHP, GMP

Právní prostředí a přehled legislativy v ČR a EU

Závazek managementu, řízení procesů, řízení dokumentů a záznamů

Nebezpečí z potravin (mikrobiologická, chemická a fyzikální) a ovládací opatření, falšování potravin

Požadavky na infrastrukturu + hygienický design + GHP

Privátní normy prvovýroba – Global GAP

HACCP - základní principy

HACCP II - postup zavádění

Měření, řízení a regulace procesů, metrologie

Analytické zkoušení, řízení laboratoře

Řízení neshod a reklamací, řízení krizí a stahování výrobků z thu, obrana závodu

Audit systému kvality, inspekce provozu

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Hladíková Jana (18.01.2018)

Chemie potravin, Principy úchovy a balení potravin

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.4 12
Účast na přednáškách 1.3 36
Práce na individuálním projektu 0.4 12
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.6 46
Účast na seminářích 0.2 6
4 / 4 112 / 112