PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Průmyslová chemie - M324009
Anglický název: Industrial Chemistry
Zajišťuje: Ústav konzervace potravin (324)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Rajchl Aleš doc. Ing. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace
Cílem předmětu je doplnění a prohloubení znalostí z předchozího přírodovědně-technického studia v oblasti průmyslové chemie. Důraz prakticky zaměřeného studijního předmětu je kladen na stěžejní výrobní procesy, chemicko-inženýrskou originalitu výrob, jejich vazbu na životní prostředí, na klíčové produkty a odpady výrob. Součástí předmětu jsou exkurze do jednotlivých průmyslových odvětví.
Poslední úprava: Bělohlav Zdeněk (28.06.2019)
Výstupy studia předmětu

Studenti budou umět:

Orientovat se s nadhledem v oblasti chemické průmyslové praxe

Zpracovat, vyhodnotit a interpretovat základní informace a data z chemických průmyslových výrob

Využít získaný rozhled v ekonomicko-manažerských předmětech

Poslední úprava: Bělohlav Zdeněk (28.06.2019)
Literatura

Z: Moulijn J. A., Makkee M., van Diepen A. E.: Chemical Process Technology. John Wiley & Sons, 2013

Poslední úprava: Bělohlav Zdeněk (28.06.2019)
Studijní opory

Cefic – European Chemictry Industry Council, www.cefic.org

Ročenky chemického průmyslu v ČR

Poslední úprava: Rajchl Aleš (28.08.2019)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

1. Podmínkou udělení zápočtu je účast na většině exkurzí do průmyslových podniků

2. Zkouška je založena na obhajobě individuálního projektu

Poslední úprava: Bělohlav Zdeněk (28.06.2019)
Sylabus

1. Chemický průmysl - surovinová základna, principiální výrobní procesy, klíčové produkty

2. Chemický průmysl - společenská a ekonomická relevance, výhledy, vazba na životní prostředí, exkurze

3. Petrochemický průmysl - surovinová základna, principiální výrobní procesy, klíčové produkty

4. Petrochemický průmysl - společenská a ekonomická relevance, výhledy, vazba na životní prostředí, exkurze

5. Plastikářský a gumárenský průmysl - surovinová základna, principiální výrobní procesy, klíčové produkty

6. Plastikářský a gumárenský průmysl - společenská a ekonomická relevance, výhledy, vazba na životní prostředí, exkurze

7. Farmaceutický průmysl - surovinová základna, principiální výrobní procesy, klíčové produkty

8. Farmaceutický průmysl - společenská a ekonomická relevance, výhledy, vazba na životní, exkurze

9. Potravinářský průmysl - surovinová základna, principiální výrobní procesy, klíčové produkty

10. Potravinářský průmysl - společenská a ekonomická relevance, výhledy, vazba na životní, exkurze

Poslední úprava: Bělohlav Zdeněk (28.06.2019)
 
VŠCHT Praha