Chemie přírodních látek - M342004
Anglický název: Chemistry of Natural Compounds
Zajišťuje: Ústav chemie přírodních látek (342)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Staněk Jan doc. RNDr. CSc.
Jurášek Michal Ing. Ph.D.
Záměnnost : N342006
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: MORAVCOJ (27.02.2018)
Předmět seznamuje se základními a strukturně odvozenými skupinami přírodních látek, jejich vlastnostmi, reakcemi, výskytem a funkcí v přírodě včetně živých organismů. Vysvětluje též základní pojmy související se strukturou molekul, jejich stereochemií a chiralitou a to včetně vztahu mezi strukturou látky a její biologickou aktivitou. Předmět se věnuje též biosyntéze důležitých typů přírodních látek a enzymovým i biomimetickým reakcím.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (19.12.2017)

Studenti budou umět:

Klasifikovat přírodní látky do jednotlivých strukturních tříd.

Popsat strukturu, vlastnosti a reakce jednotlivých tříd přírodních látek a jejich biogenezi

Popsat vztahy mezi strukturou a reaktivitou

Znázorňovat reakční mechanismy základních typů reakcí

Literatura -
Poslední úprava: MORAVCOJ (27.02.2018)

D: McMurry J.: Organická chemie, 6. vyd., VUT Brno, VŠCHT Praha, 2002, 9788070806371

Vlastní text přednášek

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (19.12.2017)

Poznámky k přednáškám

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (19.12.2017)

1. Definice přírodních látek a produktů

2. Stereochemie přírodních látek

3. Souvislost mezi strukturou a biogenesí, určování metabolických cest

4. Přírodní látky odvozené od acetátu

5. Nasycené a nenasycené mastné kysleiny, prostaglandiny

6. Polyketidy a jejich cyklizace

7. Deoxysacharidy, aflatoxiny, antibiotika

8. Přírodní látky odvozené od mevalonátu

9. Přírodní produkty odvozené od šikimátu

10. Přírodní produkty odvozené od aminokyselin

11. Reakce s koenzymy a jejich mechanismy

12. Redukce, oxidace

13. Drogy a jejich účinky, legislativa, placebo efekt

14. Biomimetické reakce

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: MORAVCOJ (27.02.2018)

Organická chemie I nebo Organická chemie A

nebo Bioorganická chemie přírodních látek