PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Chemie přírodních látek - N342006
Anglický název: Chemistry of Natural Compounds
Zajišťuje: Ústav chemie přírodních látek (342)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M342004
Garant: Staněk Jan doc. RNDr. CSc.
Je záměnnost pro: M342004
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět seznamuje se základními, strukturně odvozenými skupinami přírodních látek, jejich vlastnostmi, reakcemi a výskytem v organismu. Vysvětluje též základní pojmy související se strukturou molekul, jejich stereochemií a popř. chiralitou, včetně vztahu mezi strukturou a biologickou aktivitou např. u drog. Předmět se věnuje též enzymovým a biomimetickým reakcím.
Poslední úprava: TAJ342 (19.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Klasifikovat přírodní látky do jednotlivých strukturních tříd.

Popsat strukturu, vlastnosti a reakce jednotlivých tříd přírodních látek a jejich biogenezi

Popsat vztahy mezi strukturou a reaktivitou

Znázorňovat reakční mechanismy základních typů reakcí

Poslední úprava: TAJ342 (19.11.2012)
Literatura -

D: McMurry J.: Organická chemie, 6. vyd., VUT Brno, VŠCHT Praha, 2002, 9788070806371

Poslední úprava: TAJ342 (19.11.2012)
Studijní opory -

Poznámky k přednáškám

Poslední úprava: TAJ342 (26.09.2013)
Sylabus -

1. Definice přírodních látek a produktů

2. Stereochemie přírodních látek

3. Souvislost mezi strukturou a biogenesí, určování metabolických cest

4. Přírodní látky odvozené od acetátu

5. Nasycené a nenasycené mastné kysleiny, prostaglandiny

6. Polyketidy a jejich cyklizace

7. Deoxysacharidy, aflatoxiny, antibiotika

8. Přírodní látky odvozené od mevalonátu

9. Přírodní produkty odvozené od šikimátu

10. Přírodní produkty odvozené od aminokyselin

11. Reakce s koenzymy a jejich mechanismy

12. Redukce, oxidace

13. Drogy a jejich účinky, legislativa, placebo efekt

14. Biomimetické reakce

Poslední úprava: Erudio (01.01.1999)
Studijní prerekvizity -

Organická chemie I

Organická chemie II nebo Bioorganická chemie přírodních látek

Poslední úprava: TAJ342 (19.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Ústní zkouška 80

 
VŠCHT Praha