PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
* - M342006
Anglický název: *
Zajišťuje: Ústav chemie přírodních látek (342)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (124)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Záměnnost : N342009
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (19.12.2017)

Studenti budou umět:

Základní typy a mechanismy biologických aktivit

Základní strukturní typy primárních a sekundárních metabolitů

Příklady významných farmakologicky aktivních látek a jejich botanické zdroje

Základním způsobem se orientovat v odborné literatuře v oblasti fytochemie a farmakognosie

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (19.12.2017)

Z: Luděk Jahodář: Farmakobotanika - Semenné rostliny. Karolinum, Praha 2012. ISBN: 9788024620152

D: Pavel Valíček a kol.: Užitkové rostliny tropů a subtropů. Academia, Praha 2002. ISBN 80-200-0939-6

Z: Pavel Valíček: Rostlinné omamné drogy. Start 2002. ISBN: 80-86231-09-7

Z: Luděk Jahodář: Léčivé rostliny v současné medicíně - Co Mathioli ještě nevěděl. Brain Team, Praha 2010. ISBN 978-80-87109-22-9

D: Jean Bruneton: Pharmacognosy. Lavoisier Publishing Inc., Paris, 1999, reprint 2001.

ISBN: 1-898298-63-7

D: Paul M. Dewick: Medicinal Natural Products � A Biosynthetic Approach. John Wiley

& Sons Ltd., Chichester, England. 2002. ISBN 0471 49641 3

D: Joanne Barnes, Linda A. Anderson, J. David Philipson: Herbal Medicines.

Pharmaceutical Press, London, UK 2007. ISBN 978 0 85369 623 0

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (19.12.2017)

Poznámky k přednáškám

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (19.12.2017)

Pro zahájení studia nejsou definovány žádné striktní požadavky na předchozí absolvování určitých předmětů. Při výkladu a následně i při zkoušce se ale předpokládá základní znalost organické chemie, biochemie a biologie.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (19.12.2017)

Předmět počítá se znalostí organické chemie, biochemie a biologie na úrovni základního kurzu.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (19.12.2017)

Předmět je zakončen zkouškou, která má písemnou a ústní část.

 
VŠCHT Praha