PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Chemie sacharidů a biopolymerů - M342010
Anglický název: Chemistry of Saccharides and Biopolymers
Zajišťuje: Ústav chemie přírodních látek (342)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Šimák Ondřej Ing. Ph.D.
Záměnnost : N342013
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět je zaměřen na pochopení fyzikálních, chemických a biologických vlastností sacharidů jako skupiny organických sloučenin významných pro živé organismy. Součástí předmětu je i přehled základních transformací monosacharidů na jejich nejdůležitější deriváty. Je uváděn přehled oligo- a polysacharidů spolu s jejich výskytem v přírodě a potenciálním využitím jako nových surovin pro farmaceutický a potravinářský průmysl.
Poslední úprava: Fialová Jana (20.12.2017)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Navrhovat syntetické strategie pro modifikace polyfunkčních molekul

Orientovat se ve stereochemii chirálních sloučenin

Poslední úprava: Fialová Jana (20.12.2017)
Literatura -

Černý M., Trnka T., Buděšínský M., Sacharidy, ČSCH, 2010, 9788086238814

Poslední úprava: MORAVCOJ (27.02.2018)
Studijní opory -

Černý M., Trnka T., Buděšínský M., Sacharidy, ČSCH, 2010, 9788086238814

Prezentace k přednáškám dostupná na webových stránkách ústavu a e-learningovém portálu

Vlastní poznámky z přednášek

Poslední úprava: Šimák Ondřej (20.02.2018)
Sylabus -

1. Názvosloví sacharidů, Fischerovy vzorce, prostorové zobrazení

2. Vlastnosti a reakce monosacharidů

3. Glykosidy, jejich význam, tvorba a štěpení

4. Manipulace s polyfunkční molekulou, esterové a etherové chránicí skupiny. Zavádění, stabilita, deprotekce

5. Manipulace s polyfunkční molekulou, acetalové chránicí skupiny a chránění aminů. Zavádění, stabilita, deprotekce

6. Příprava a reaktivita anhydro- a halogenderivátů sacharidů

7. Oxidace a redukce. Amino- a thiosacharidy

8. Deoxysacharidy a nenasycené sacharidy

9. C-Glykosidy, C-disacharidy a iminosacharidy

10. Oligo- a polysacharidy

11. Syntéza na pevné fázi (oligonukleotidy a oligosacharidy). Bioaktivita látek odvozených od sacharidů.

12. Sacharidový kód, lektiny, rozpoznávání na buněčné úrovni

13. Identifikace sacharidů. Analytické metody a příklady jejich použití

14. Závěrečné shrnutí

Poslední úprava: Šimák Ondřej (20.02.2018)
Studijní prerekvizity -

Organická chemie A nebo Organická chemie I

Poslední úprava: Šimák Ondřej (20.02.2018)
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 40
Ústní zkouška 60

 
VŠCHT Praha