Laboratoř specializace analýza léčiv - M402026
Anglický název: Laboratory of specialization Drug Analysis
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:7
E-Kredity: zimní s.:7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/10, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Sýkora David prof. Dr. RNDr.
Třída: Základní laboratoře
Záměnnost : N402076
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Studenti budou absolvovat během semestru řadu laboratorních úloh se zaměřením na analýzu léčiv. V rámci vypracování úloh si studenti osvojí moderní laboratorní techniky. Konkrétně budou laboratoře zahrnovat, vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii, plynovou chromatografii, kapilární elektroforézu, nukleární magnetickou rezonanci, průtokovou analýzu, ICP-MS, UV-VIS spektrofotometrii, IR, NIR a Ramanovu spektrometrii.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Studenti se prakticky seznámí s několika analytickými metodami.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)
Literatura -

Návody k laboratořím jsou zasílány emailem.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)
Studijní opory -

Žádné.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)
Sylabus -

Studenti budou absolvovat během semestru řadu laboratorních úloh se zaměřením na analýzu léčiv. V rámci vypracování úloh si studenti osvojí moderní laboratorní techniky. Konkrétně budou laboratoře zahrnovat, vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii, plynovou chromatografii, kapilární elektroforézu, nukleární magnetickou rezonanci, průtokovou analýzu, ICP-MS, UV-VIS spektrofotometrii, IR, NIR a Ramanovu spektrometrii.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Žádné.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 3.5 98
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 3.5 98
7 / 7 196 / 196