PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Laboratoř oboru - N402076
Anglický název: Specialized Laboratory
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:7
E-Kredity: zimní s.:7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/10, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Sýkora David prof. Dr. RNDr.
Je záměnnost pro: M402026
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Studenti budou absolvovat během semestru řadu laboratorních úloh se zaměřením na analýzu léčiv. V rámci vypracování úloh si studenti osvojí moderní laboratorní techniky. Konkrétně budou laboratoře zahrnovat, vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii, plynovou chromatografii, kapilární elektroforézu, nukleární magnetickou rezonanci, průtokovou analýzu, ICP-MS, UV-VIS spektrofotometrii, IR, NIR a Ramanovu spektrometrii.
Poslední úprava: Sýkora David (19.09.2013)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Studenti se prakticky seznámí s několika analytickými metodami.

Poslední úprava: Sýkora David (19.09.2013)
Literatura -

Návody k laboratořím jsou zasílány emailem.

Poslední úprava: Sýkora David (19.09.2013)
Studijní opory -

Žádné.

Poslední úprava: Sýkora David (19.09.2013)
Sylabus -

Studenti budou absolvovat během semestru řadu laboratorních úloh se zaměřením na analýzu léčiv. V rámci vypracování úloh si studenti osvojí moderní laboratorní techniky. Konkrétně budou laboratoře zahrnovat, vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii, plynovou chromatografii, kapilární elektroforézu, nukleární magnetickou rezonanci, průtokovou analýzu, ICP-MS, UV-VIS spektrofotometrii, IR, NIR a Ramanovu spektrometrii.

Poslední úprava: Sýkora David (19.09.2013)
Studijní prerekvizity -

Žádné.

Poslední úprava: Sýkora David (25.06.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 5 140
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2 56
7 / 7 196 / 196
Hodnocení studenta
Forma Váha
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 100

 
VŠCHT Praha