PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  

V neděli 12.2.2023 proběhnou servisní práce na webovém rozhraní SIS. Přístup do systému bude omezen.

Děkujeme za pochopení

Laboratoř specializace analýza léčiv - M402026
Anglický název: Dopsat !
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019 do 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:7
E-Kredity: zimní s.:7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/10, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Sýkora David doc. RNDr. Dr.
Třída: Základní laboratoře
Specializační laboratoř
Záměnnost : N402076
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)
Studenti budou absolvovat během semestru řadu laboratorních úloh se zaměřením na analýzu léčiv. V rámci vypracování úloh si studenti osvojí moderní laboratorní techniky. Konkrétně budou laboratoře zahrnovat, vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii, plynovou chromatografii, kapilární elektroforézu, nukleární magnetickou rezonanci, průtokovou analýzu, ICP-MS, UV-VIS spektrofotometrii, IR, NIR a Ramanovu spektrometrii.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)

Studenti budou umět:

Studenti se prakticky seznámí s několika analytickými metodami.

Literatura -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)

Návody k laboratořím jsou zasílány emailem.

Studijní opory -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)

Žádné.

Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)

Studenti budou absolvovat během semestru řadu laboratorních úloh se zaměřením na analýzu léčiv. V rámci vypracování úloh si studenti osvojí moderní laboratorní techniky. Konkrétně budou laboratoře zahrnovat, vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii, plynovou chromatografii, kapilární elektroforézu, nukleární magnetickou rezonanci, průtokovou analýzu, ICP-MS, UV-VIS spektrofotometrii, IR, NIR a Ramanovu spektrometrii.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)

Žádné.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 3,5 98
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 3,5 98
7 / 7 196 / 196
 
VŠCHT Praha