PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Laboratoř molekulové spektrometrie - M402040
Anglický název: Laboratory of molecular spectrometry
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:2
E-Kredity: letní s.:2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Urban Štěpán prof. RNDr. CSc.
Kania Patrik Ing. Ph.D.
Třída: Specializační laboratoř
Korekvizity : M402005
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Kania Patrik Ing. Ph.D. (26.02.2018)
V laboratořích molekulové spektroskopie se studenti seznámí s praktickým využitím některých spektroskopických technik (spektroskopie nukleární magnetické resonance (NMR), Ramanova spektroskopie vzorků v pevné fázi včetně přírodního materiálu, infračervená spektroskopie vzorků v pevné fázi s využitím reflexních technik a hmotnostní spektrometrie) pro analýzu molekulových specií.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kania Patrik Ing. Ph.D. (26.02.2018)

Studenti budou umět:

Použít vybrané spektroskopické techniky pro molekulovou analýzu

Popsat a vysvětlit principy metod molekulové spektroskopie na základě kvantové mechaniky

Aplikovat základní principy teorie grup ve spektroskopii.

Literatura -
Poslední úprava: Kania Patrik Ing. Ph.D. (26.02.2018)

Z:Handbook of Spectroscopy, Editor(s): Prof. Dr. Guenter Gauglitz, Prof. Dr. Tuan Vo-Dinh, Wiley-VCH 2003, Print ISBN: 9783527297825 Online ISBN: 9783527602308 DOI: 10.1002/3527602305

D:Frontiers of Molecular Spectroscopy, Edited by: Jaan Laane, Elsevier 2008, ISBN 9780444531759, http://www.sciencedirect.com/science/book/9780444531759

Sylabus -
Poslední úprava: Kania Patrik Ing. Ph.D. (26.02.2018)

1. Spektroskopie nukleární magnetické resonance (NMR)

2. Ramanova spektroskopie vzorků v pevné fázi včetně přírodního materiálu

3. Infračervená spektrometrie vzorků v pevné fázi s využitím reflexních technik

4. Hmotnostní spektrometrie.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kania Patrik Ing. Ph.D. (26.02.2018)

Podmínkou k zapsání předmětu Laboratoř molekulové spektrometrie M402040 je současné zapsání předmětu Molekulová spektroskopie N402015.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.2 6
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.8 22
2 / 2 56 / 56
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 25
Domácí příprava na výuku 25
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 50

 
VŠCHT Praha