PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Laboratoř radioanalytických metod - M402041
Anglický název: Laboratory of radioanalytical methods
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019 do 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:2
E-Kredity: letní s.:2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Člupek Martin Ing. Ph.D.
Řezanka Pavel doc. RNDr. Ing. Ph.D.
Třída: Specializační laboratoř
Korekvizity : M402008
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: Řezanka Pavel doc. RNDr. Ing. Ph.D. (12.09.2023)
Laboratorní cvičení seznámí studenty s metodikami a technikami používanými v praxi. Jsou v nich aplikovány různé analytické metody a způsoby detekce ionizujícího záření, včetně terénního in-situ měření radonu v podzemní vodě v prostorách Meziuniverzitní podzemní laboratoře Josef.
Výstupy studia předmětu
Poslední úprava: Řezanka Pavel doc. RNDr. Ing. Ph.D. (12.09.2023)

1. Absolvent bude umět používat základní přístroje pro měření radioaktivity.

2. Absolvent bude umět pracovat v radioanalytické laboratoři a analyzovat radioaktivní materiál.

3. Absolvent bude umět zpracovat naměřená data za účelem stanovení vybraných parametrů.

Literatura
Poslední úprava: Řezanka Pavel doc. RNDr. Ing. Ph.D. (31.01.2018)

Návody pro konkrétní úlohy budou studentům poskytnuty včas před samotnou prací.

Sylabus
Poslední úprava: Řezanka Pavel doc. RNDr. Ing. Ph.D. (12.09.2023)

Náplní těchto laboratoří jsou tyto práce:

1. Stanovení polotloušťky vybraných materiálů pro různé energie gama záření; Určení poločasu přeměny dlouhodobého radionuklidu 87Rb

2. Určení poločasu přeměny krátkodobého radionuklidu 137mBa; Studium radioaktivní rovnováhy systému 137Cs/137mBa

3. Stanovení beta-aktivity pomocí kapalinové scintilační spektrometrie a studium sorpčního chování radionuklidů

4. Stanovení radonu in situ ve vzorcích podzemní vody ze štoly Josef

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Řezanka Pavel doc. RNDr. Ing. Ph.D. (31.01.2018)

M402008

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
2 / 2 56 / 56
Hodnocení studenta
Forma Váha
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 100

 
VŠCHT Praha