PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Moderní metody molekulového modelování - M403066
Anglický název: Modern methods of molecular modelling
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:2
E-Kredity: zimní s.:2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/15, Z [HS]
Počet míst: neurčen / 20 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Slavíček Petr prof. RNDr. Bc. Ph.D.
Sršeň Štěpán Ing. et Ing. Ph.D.
Muchová Eva RNDr. Ph.D.
Třída: Kurz CŽV
Anotace
Kurz bude zaměřen na moderní metody molekulového modelování, mezi jiným i na numericky nákladné molekulové modelování, pro které je výhodné použití masivní paralelizace umožněné grafickými jednotkami GPU. Kurz bude vyučován formou praktických cvičení.
Poslední úprava: Slavíček Petr (05.09.2019)
Sylabus

Úvod do molekulového modelování

Molekulové simulace v základním stavu

 • molekulová dynamika
 • ab initio molekulová dynamika pomocí dráhových integrálů
 • nukleární kvantové efekty
 • metody metadynamiky, analýza trajektorií)

Molekulové simulace v excitovaném stavu

 • kvantově chemické metody pro popis elektronově excitovaných stavů
 • semiempirické metody
 • neadiabatická dynamika pomocí
 • výpočty spin-orbitální vazby

Spektroskopie a molekulové vlastnosti

 • výpočty elektronových spekter
 • výpočty vibračních spekter a jejich analýza, výpočty molekulových vlastností ze spekter
 • výpočty ionizovaných stavů, metody pro popis solvatace
 • vlastnosti solvatovaných molekul
 • vizualizace molekulových vlastností

Poslední úprava: Slavíček Petr (05.09.2019)
 
VŠCHT Praha