PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Vybrané metody vícerozměrné statistiky - M413042
Anglický název: Selected methods of mutivariate statistics
Zajišťuje: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:1
E-Kredity: letní s.:1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/15, Z [HS]
Počet míst: neurčen / 20 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kříž Pavel Ing. Mgr. Ph.D.
Zikmundová Markéta Mgr. Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Kříž Pavel Ing. Mgr. Ph.D. (15.07.2019)
Cílem kurzu je seznámit posluchače s vybranými metodami, které se běžně používají při analýze mnohorozměrných dat. Budou vyloženy základní principy jednotlivých metod včetně předpokladů a správné interpretace výsledků. Dostatek prostoru bude věnován samostatnému zpracování základních mnohorozměrných úloh a to pomocí statistického softwaru R.
Literatura
Poslední úprava: Kříž Pavel Ing. Mgr. Ph.D. (15.07.2019)

Härdle W. K., Simar L.: Applied Multivariate Statistical Analysis, Springer 2012.

Rencher A. C., Christensen W. F.: Methods of Multivariate Analysis, John Wiley & Sons 2002.

Sylabus
Poslední úprava: Kříž Pavel Ing. Mgr. Ph.D. (15.07.2019)

Shluková analýza,

Analýza hlavních komponent (PCA),

Vícerozměrné škálování (MDS),

Mnohorozměrné odhady a testy hypotéz,

Vícerozměrná analýza rozptylu (MANOVA),

Regresní metody (vícenásobná lineární regrese, PCR, GLM).

 
VŠCHT Praha