PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Technické prostředky měření a řízení - M445006
Anglický název: Technical Instrumentation for Control
Zajišťuje: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021 do 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, KZ [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D.
Fišer Ladislav Ing. Ph.D.
Záměnnost : N445015
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.04.2018)
Předmět Technické prostředky měření a řízení je základní předmět navazujícího magisterského studia pro obory, směřující k informatice, řízení procesů a měřicí technice. Předmět je koncipován ryze prakticky tak, aby student byl schopen nové vědomosti aplikovat při řešení inženýrských problémů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D. (14.06.2018)

Studenti budou umět:

Používat základní i pokročilé elektrotechnické součástky v oblasti měření a řízení procesů.

Aplikovat pokročilé automatizační techniky.

Používat kamerové a robotické systémy jako měřicí a akční členy.

Literatura -
Poslední úprava: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D. (14.06.2018)

Z:Vlach,J.Řízení a vizualizace technologických procesů.BEN,Praha,1999,808605666X

D:Dušek,F.,Honc,D.,Matlab a Simulink, Univerzita Pardubice, Pardubice, 2005,8071947768

Studijní opory -
Poslední úprava: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D. (14.06.2018)

www.ni.com/

www.mathworks.com/

Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.04.2018)

1)Úvod do předmětu. Systémy pro měření a řízení. Binární soustava

2)Senzory a akční členy. Přirozené a unifikované signály

3)Pneumatické obvody. Dvoupolohová a třípolohová regulace

4)Elektrické obvody. Základní elektrotechnické součástky

5)Operační zesilovače. Spojitá regulace. PID regulátor

6)Vzorkování signálu. Filtrace. A/Č převodník, Č/A převodník, PWM

7)Kombinační a sekvenční logické obvody. Sekvenční řízení

8)Klopné obvody. Čítač/časovač, registr

9)Počítač. Jednočipový mikropočítač. Periferie. Sběrnice. RS 232. USB

10)Typy diskrétních regulátorů. Diskrétní PID regulátor

11)Počítačové zpracování obrazu. Barevné modely. Připojení kamer

12)Bezdrátové technologie

13)Robotika

14)Aplikační příklady

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D. (18.06.2018)

žádné

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D. (03.10.2023)

Vypracování deseti laboratorních úloh: 0 - 25 bodů

Zápočtový test: 0-75 bodů

Celkové bodové hodnocení: 100-90 A, 89-80 B, 79-70 C, 69-60 D, 59-50 E, méně než 50 F.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha