PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Aplikace mikroprocesorů - M445013
Anglický název: Application of Microprocessors
Zajišťuje: Ústav počítačové a řídicí techniky (445)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, KZ [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Soušková Hana Ing. Ph.D.
Záměnnost : N445068
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (20.04.2018)
Předmět navazuje na Základy mikroprocesorové techniky, rozšiřuje teoretické i praktické dovednosti s hardwarovými a softwarovými možnostmi určité třídy mikroprocesorů a jejich využitím. Důraz je kladen na praktickou část výuky na školních vývojových mikroprocesorových deskách, která probíhá v moderní, nově vybavené laboratoři. Studenti se podrobněji seznámí s technikami programování mikrokontrolerů, jejich využitím pro ovládání vestavěných i externích periferií. Na závěr předmětu by studenti měli prokázat, že umí znalosti z dílčích okruhů propojit do rozsáhlého funkčního celku. Doporučuje se předem abslvovat předmět Základy mikroprocesorové techniky, nebo alespoň mít znalosti z algoritmizace a jazyka C.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (20.04.2018)

Studenti budou umět:

1. využít architekturu mikroprocesoru pro řešení určité třídy úloh a používat základní techniky programování v assembleru

2. ovládat periferní obvody mikroprocesoru

3. měřit neelektrické veličiny pomocí senzorů a předávat data nadřazenému PC

4. komunikovat s externími zařízeními typu klávesnice, display a V/V porty

5. měřit a řídit otáčky stejnosměrného motorku

Literatura -
Poslední úprava: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D. (14.06.2018)

Z:Váňa V.,Začínáme s mikrokontrolery HC08,Technická Literatura BEN,2003,8073001241

Studijní opory -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (20.04.2018)

Studijní opory:

www.freescale.com - HCS08 Family, Reference Manual

www.freescale.com - M68HCS08 Microcontrollers, Data Sheet

Sylaby - poskytované studentům přihlášeným na předmět

Metody výuky
Poslední úprava: Pátková Vlasta (20.04.2018)

Přednášky.

Experimentální práce v laboratoři.

Individuální konzultace.

Projekt.

Požadavky ke kontrole studia -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (20.04.2018)

Požadavky pro získání zápočtu:

Aktivní účast na seminářích. Vypracování a obhajoba tří samostatných programů, které demonstrují spolupráci základní mikroprocesorové desky s rozšiřujícími moduly.

Požadavky pro získání bodového hodnocení u zkoušky:

Písemný test a ústní zkouška. Bodové hodnocení 100-90 A, 89-80 B, 79-70 C, 69-60 D, 59-50 E, méně než 50 F.

Sylabus -
Poslední úprava: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D. (14.06.2018)

1. Aplikace mikroprocesorů v informačních a řídicích systémech. Metody zpracování dat.

2. Zobrazení dat v počítači. Registr, paměť. Tok instrukcí a dat v počítači. CPU. Jazyk strojových instrukcí3. Vlastnosti nástrojů pro generaci cílového kódu z vyšších programovacích jazyků, prostředí CodeWarrior 08.

4. Komunikace mikroprocesoru s periferiemi. Paralelní a analogové V/V zařízení mikroprocesoru.

5. Využití přerušovacího systému mikroprocesoru pro zpracování asynchronních událostí.

6. Prostředky pro styk s technologickým procesem, měření časových událostí.

7. Realizace složitých časových funkcí pomocí časovačů, přenos dat po sériové lince do PC.

8. Zpracování výstupů z externího analogového čidla, měření relativní vlhkosti.

9. Zpracování výstupů z externího pulsního čidla, měření teploty.

10. Ovládání externích rozšiřujících modulů - pro práci s paralelními V/V porty.

11. Prostředky pro uživatelské rozhraní - maticová klávesnice.

12. Prostředky pro uživatelské rozhraní - LCD display.

13. Ovládání externích rozšiřujících modulů - řízení otáček servomotoru.

14. Ovládání externích rozšiřujících modulů - měření otáček servomotoru, identifikace soustavy.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (20.04.2018)

Algoritmizace a programování

Základy mikroprocesorové techniky

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Pátková Vlasta (20.04.2018)

Vypracování a obhajoba tří samostatných programů: 0 - 25 bodů

Ústní zkouška: 0-75 bodů

Celkové bodové hodnocení: 100-90 A, 89-80 B, 79-70 C, 69-60 D, 59-50 E, méně než 50 F.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1 28
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 0.5 14
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 50
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha