PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  

V neděli 12.2.2023 proběhnou servisní práce na webovém rozhraní SIS. Přístup do systému bude omezen.

Děkujeme za pochopení

Průmysl 4.0 - M445018
Anglický název: Industry 4.0
Zajišťuje: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2, KZ [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D.
Vyšata Oldřich MUDr. Ph.D.
Záměnnost : N445084
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (20.04.2018)
Robotické systémy jsou předmět, který si klade za cíl seznámit studenty s moderními přístupy a využitím robotiky v technologické a biomedicínské praxi. Nedílnou součástí předmětu jsou individuální a skupinové projekty, kde student nové znalosti aplikuje při komunikaci a řízení mobilního autonomního robota nebo robotického manipulátoru.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (20.04.2018)

Studenti budou umět:

  • ovládat a navigovat mobilní roboty a jejich skupiny
  • ovládat robotické manipulátory s více stupni volnosti
Literatura -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (20.04.2018)

Z: An-Chyau,H.,Ming-Chih,Ch.,Adaptive Control of Robot Manipulators, World Scientific, New Jersey,2010,109814307416

Studijní opory -
Poslední úprava: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D. (14.06.2018)

www.mindstorms.lego.com/

www.ni.com

Sylabus -
Poslední úprava: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D. (14.06.2018)

1) Úvod do předmětu, Definice, Rozdělení, Funkce, Senzory a akční členy, kalibrace

2) Robotické manipulátory, Schémata, Stupně volnosti, Učení

3) Kinematika kyberfyzikálních systémů, Posuvný pohyb, Rotace

4) Matice homogenní transformace

5) Mobilní roboti - autonomní, dálkově řízení, typy mobilních robotů

6) Navigace robota v souřadnicovém systému, přímovazební a zpětnovazební řízení (s využitím digitální kamery)

7) Hierarchická paradigmata řízení robotů (Strips, NHC), RSC architektura

8) Internet věcí, definice, využití

9) Internet služeb, definice, využití

10) Systémy "Smart sensors" a "Smart cities"

11) Virtuální realita, využití v technologické praxi

12) Rozšíření realita, využití v technologické praxi

13) Virtuílní realita a 3D modelování, tvorba modelů

14) Aplikační příklad

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D. (18.06.2018)

žádné

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D. (26.04.2018)

Vypracování deseti laboratorních úloh: 0 - 25 bodů

Zápočtový test: 0-75 bodů

Celkové bodové hodnocení: 100-90 A, 89-80 B, 79-70 C, 69-60 D, 59-50 E, méně než 50 F.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 0,5 14
Práce na individuálním projektu 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha