PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Technologická praxe - M445022
Anglický název: Technological Practice
Zajišťuje: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021 do 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Soušková Hana Ing. Ph.D.
Třída: Odborná praxe, exkurze, ostatní
Anotace
Poslední úprava: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D. (25.04.2018)
Studenti provedou praxi na externím pracovišti , kde budou pracovat na zadaném projektu. Odborná praxe zahrnuje celkem dva týdny. Předmět je zaměřen na doplnění odborných znalostí, na rozvoj praktických odborných dovedností a zkušeností a na získání všeobecného přehledu o výrobní technologické praxi. Student absolvuje v celkovém souhrnu minimálně dva týdny praktické výchovy ve výrobní nebo obchodní společnosti, která odpovídá jeho studijnímu zaměření.
Výstupy studia předmětu
Poslední úprava: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D. (25.04.2018)

Studenti budou umět:

1. Orientovat se v prostředí příslušných podniků.

2. Spojit a rozšířit své teoretické znalosti a dovednosti s potřebami praxe.

3. Využít praktických zkušení při hledání budoucího zaměstnání.

Literatura
Poslední úprava: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D. (25.04.2018)

Žádná

Studijní opory
Poslední úprava: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D. (25.04.2018)

Informace o podnicích na jejich webových stránkách.

Metody výuky
Poslední úprava: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D. (25.04.2018)

Praktické zaměstnání založené na využití teoretických zalostí při řešení konkrétních praktických zadaní.

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)
Poslední úprava: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D. (25.04.2018)

Potvrzení o absolvování praxe.

Vypracování zprávy z odborné praxe.

Sylabus
Poslední úprava: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D. (25.04.2018)

1.-2. týden praxe v podniku, který odpovídá studijnímu zaměření studenta, vypracování zprávy z praxe.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D. (03.10.2023)

Potvrzení o absolvování praxe.

Vypracování zprávy z odborné praxe.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 4 112
Práce na individuálním projektu 1 28
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha