PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Úvod do Pythonu - M445023
Anglický název: Introduction to Python
Zajišťuje: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/3, KZ [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Hrnčiřík Pavel doc. Ing. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Fialová Jana (17.06.2020)
Předmět Úvod do Pythonu poskytuje základní přehled o možnostech jazyka Python a jeho možných aplikacích. Studenti se seznámí s datovými strukturami, řízením toku programu a základními funkcemi jazyka Python, včetně tvorby dokumentace, práce s verzovacím systémem, testováním kódu a používáním balíčků numpy a matplotlib.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Hrnčiřík Pavel doc. Ing. Ph.D. (17.06.2020)

Studenti budou umět:

Základy programovacího jazyka Python a obecné principy objektově orientovaného přístupu.

Samostatně vytvořit jednoduchou aplikaci např. na zpracování, vyhodnocení a vizualizaci experimentálních dat.

Pracovat s verzovacím systémem.

Používat unit testing.

Psát a generovat standardní dokumentaci ke svým programům.

Literatura -
Poslední úprava: Hrnčiřík Pavel doc. Ing. Ph.D. (17.06.2020)

Z: Mark SUMMERFIELD, Python 3, Albatros Media, Praha, 2014.

Studijní opory -
Poslední úprava: Hrnčiřík Pavel doc. Ing. Ph.D. (17.06.2020)

Elektronické materiály k předmětu.

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)
Poslední úprava: Hrnčiřík Pavel doc. Ing. Ph.D. (17.06.2020)

Splnění průběžných a zápočtových testů, obhajoba individuálního projektu.

Sylabus -
Poslední úprava: Fialová Jana (17.06.2020)

1 Verzování, Primitivní proměnné a jejich typy, řetězce, základní funkce.

2 Kontejnerové proměnné (list, dict, set, tuple).

3 Základní operátory a porovnávání.

4 Podmínky, smyčky.

5 Funkce včetně funkcí s více argumenty, volitelnými argumenty, kwargs, *args.

6 Třídy a objekty, moduly a balíčky a základy OOP přístupu.

7 Serializace, lambda funkce, map, filter, soubory.

8 Projekt.

9 Docstrings a automatické generování dokumentace, regulární výrazy.

10 Generátory, list comprehension.

11 Výjimky, testování kódu.

12 Dekorátory.

13 Modul numpy a matematika v Pythonu.

14 Vizualizace dat pomocí modulu matplotlib.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Hrnčiřík Pavel doc. Ing. Ph.D. (17.06.2020)

Nejsou.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Hrnčiřík Pavel doc. Ing. Ph.D. (17.06.2020)

Splnění průběžných a zápočtových testů, obhajoba individuálního projektu.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.4 10
Účast na přednáškách 0.5 14
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.2 34
Práce na individuálním projektu 1.4 40
Účast na seminářích 1.5 42
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha