PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Paralelní a distribuované zpracování dat v jazyce Java a C# - M445053
Anglický název: Parallel and distributed data processing in Java and C# (e-course)
Zajišťuje: Ústav počítačové a řídicí techniky (445)
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/10 KZ [hodiny/semestr]
Počet míst: neurčen / 20 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Cejnar Pavel RNDr. Mgr. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
 
VŠCHT Praha