Projektování výrobních systémů - M501015
Anglický název: Productions Systems Design
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Platnost: od 2020 do 2020
Semestr: oba
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neomezen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Veber Jaromír prof. Ing. CSc.
Záměnnost : AM501015
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Literatura
Poslední úprava: Botek Marek Mgr. Ing. Ph.D. (20.01.2020)

Z: VEBER, Jaromír, ŠVECOVÁ, Lenka a kol. Produkční a provozní management. Grada Publishing. 2020. 450 s. (v tisku)

Z: VEBER, Jaromír, ŠVECOVÁ, Lenka, KRAJČÍK V., MAŠÍN, P. Digitalizace ekonomiky a společnosti. Albatros Press. 2018. 198 s. ISBN 978-80-7261-554-4. (vybrané kapitoly)

D: GOLDRATT, E.,M., COX, J.: The Goal: A Process of Ongoing Improvement. North River Press, 2014. ISBN 978-0884271956.

D: KOTTER, J.P.: Vedení procesu změny, Management Press, 2015. ISBN 978-80-7261-314-4

D: KOTTER, J. P.: Leading Change. Harvard Business Review Press, 2014. ISBN 978-1422186435.

D: LIKER, K., J.: Tak to dělá Toyota, 14 zásad řízení největšího světového výrobce, Management Press, Praha 2007, ISBN: 9788072611737

Sylabus
Poslední úprava: Botek Marek Mgr. Ing. Ph.D. (20.01.2020)

1. Osvědčené přístupy operačního managementu – standardizace.

2. Osvědčené přístupy operačního managementu - normativní základna podniku.

3. Osvědčené přístupy operačního managementu - materiálové toky a jejich optimalizace.

4. Procesní management a teorie omezení.

5. Produkční systémy Toyota (TPS) - 14 principů TPS

6. Plynulost výrobního procesu (princip Pull, kanban, Just in Time)

7. Snižování nákladů (lean management, lean administration)

8. Důraz na kvalitu (jidoka, Poka-Yoke)

9. Lidský faktor (kaizen, 5S)

10. Lean Six Sigma (Six Sigma, přístup Motoroly, GE)

11. Toyota Way

12. Vliv digitalizace za produkční systémy – Industrie 4.0/Průmyslu 4.0.

13. Vybrané příklady aplikace digitální transformace v průmyslu a službách

14. Vertikální a horizontální integrace

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Botek Marek Mgr. Ing. Ph.D. (20.01.2020)

Zápočet – aktivní účast na cvičení, průběžné testy.

Zkouška – hodnocení individuálních aktivit, závěrečný test.