Projektování výrobních systémů - M501015
Anglický název: Productions Systems Design
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: 60 / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Veber Jaromír prof. Ing. CSc.
Záměnnost : AM501015
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Literatura
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (16.05.2022)

Z: ŠVECOVÁ, L., VEBER, J. a kol. Produkční a provozní management. Grada Publishing. 2021. 450 s. ISBN 978-80-271-1385-9.

Z: VEBER, Jaromír, ŠVECOVÁ, Lenka, KRAJČÍK V., MAŠÍN, P. Digitalizace ekonomiky a společnosti. Albatros Press. 2018. 198 s. ISBN 978-80-7261-554-4. (vybrané kapitoly)

D: GOLDRATT, E.,M., COX, J.: The Goal: A Process of Ongoing Improvement. North River Press, 2014. ISBN 978-0884271956.

D: KOTTER, J.P.: Vedení procesu změny, Management Press, 2015. ISBN 978-80-7261-314-4

D: KOTTER, J. P.: Leading Change. Harvard Business Review Press, 2014. ISBN 978-1422186435.

D: LIKER, K. J.: Tak to dělá Toyota, 14 zásad řízení největšího světového výrobce, Management Press, Praha 2007, ISBN: 9788072611737

D: LIKER, K. J.: The Toyota Way, Second Edition: 14 Management Principles from the World's Greatest Manufacturer. McGraw Hill 2020. ISBN 978-1260468519.

Sylabus
Poslední úprava: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (20.01.2020)

1. Osvědčené přístupy operačního managementu – standardizace.

2. Osvědčené přístupy operačního managementu - normativní základna podniku.

3. Osvědčené přístupy operačního managementu - materiálové toky a jejich optimalizace.

4. Procesní management a teorie omezení.

5. Produkční systémy Toyota (TPS) - 14 principů TPS

6. Plynulost výrobního procesu (princip Pull, kanban, Just in Time)

7. Snižování nákladů (lean management, lean administration)

8. Důraz na kvalitu (jidoka, Poka-Yoke)

9. Lidský faktor (kaizen, 5S)

10. Lean Six Sigma (Six Sigma, přístup Motoroly, GE)

11. Toyota Way

12. Vliv digitalizace za produkční systémy – Industrie 4.0/Průmyslu 4.0.

13. Vybrané příklady aplikace digitální transformace v průmyslu a službách

14. Vertikální a horizontální integrace

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (20.01.2020)

Zápočet – aktivní účast na cvičení, průběžné testy.

Zkouška – hodnocení individuálních aktivit, závěrečný test.