PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Production Systems Design - AM501015
Anglický název: Production Systems Design
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Vacík Emil prof. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M501015
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Literatura - angličtina

R: MILLER, L. M.. Getting to Lean – Transformational Change Management. Miller Management Press. ISBN 978-0578121819.

R: STEVENSON, W. Operations Management. London, McGRAW– Hill. 2018. ISBN 978-1259921810. (selected chapters)

R: FRIEDLI, T., MUNDT, A., THOMAS, S.. Strategic management of global manufacturing networks: aligning strategy, configuration, and coordination. Heidelberg: Springer. 2014. ISBN 978-3642341847 (selected chapters).

A: BUSINESS CLYDEBANK – SWEENEY, B. Lean: QuickStart Guide - The Simplified Beginner's Guide To Lean (Lean, Lean Manufacturing, Lean Six Sigma, Lean Enterprise). 2017. ISBN 9781945051142.

A: SCHWAB, K.: The Fourth Industrial Revolution, Geneve: World Economic Forum, 2016. ISBN 9781524758868.

A: GOLDRATT, E.,M., COX, J.: The Goal: A Process of Ongoing Improvement. North River Press, 2014. ISBN 978-0884271956.

A: KOTTER, J. P.: Leading Change. Harvard Business Review Press, 2014. ISBN 978-1422186435.

Poslední úprava: Botek Marek (20.01.2020)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Credit - active participation in exercises, case study with presentation, 3x short oral exams.

Exam - evaluation of individual activities, evaluation of case study presentation, short oral exams, final test.

Poslední úprava: Švecová Lenka (15.09.2023)
Sylabus - angličtina

1. Successful approaches to operational management – standardization.

2. The normative basis of the enterprise.

3. Material flows and their optimization.

4. Process Management, Change Management, Restriction Theory

5. Toyota Production Systems (TPS) - about 14 principles of TPS

6. The smoothness of the production process (principle Pull, kanban, Just in Time)

7. Lean management, lean administration,

8. Emphasis on quality (Jidoka, Poka-Yoke)

9. Human factor (kaizen, 5S)

10. Lean Six Sigma (Six Sigma, Motorola, GE)

11. Toyota Way

12. The impact of digitization on production systems - Industry 4.0

13. Vertical and horizontal integration

14. Selected examples of digital transformation applications in industry and services.

Poslední úprava: Švecová Lenka (08.02.2021)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina

Credit - active participation in exercises, case study with presentation, 3x short oral exams.

Exam - evaluation of individual activities, evaluation of case study with presentation, short oral exams, final test.

Poslední úprava: Švecová Lenka (15.09.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.1 2
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.5 42
Práce na individuálním projektu 1.4 40
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
6 / 6 168 / 168
 
VŠCHT Praha