PředmětyPředměty(verze: 922)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Komunikační systémy a sítě - M501027
Anglický název: Communication Systems and Networks
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020 do 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Maga Dušan prof. Ing. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Maga Dušan prof. Ing. Ph.D. (23.09.2020)

SVOBODA, J. a kol. Telekomunikační technika (I., II, III díl). Praha: Odborné nakladatelství Hüthig&Beneš (povinná)

MAGA, D. Komunikační systémy a sítě. Praha: ČVUT, 2018. [online]. [cit. 2020-09-23]. Dostupné z: https://teams.microsoft.com/l/file/7AC90B2C-AFDA-405F-B082-837A14DA6B1F?tenantId=a5085469-d927-486a-966e-f350bf2fe08a&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fvscht.sharepoint.com%2Fsites%2F837-O365-M501072Komunikansystmyast%2FSdilene%20dokumenty%2FGeneral%2FKomunika%C4%8Dn%C3%AD%20syst%C3%A9my%20a%20s%C3%ADt%C4%9B%20-%20z%C3%A1klady%20komunika%C4%8Dn%C3%AD%20techniky.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fvscht.sharepoint.com%2Fsites%2F837-O365-M501072Komunikansystmyast&serviceName=teams&threadId=19:6c94a8a70427483e89b37d57d5d7cfae@thread.tacv2&groupId=ee881e9d-07b1-4137-b8f4-b0d023dc020f

Internetové zdroje (doporučená)

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Maga Dušan prof. Ing. Ph.D. (23.09.2020)

Předmět je ukončen zkouškou. Pro úspěšné zvládnutí zkoušky je v souladu s ECTS nutné dosáhnout min. 50% bodů (100 bodů = 100%, tudíž 1 bod = 1%).

Zkouška pozůstává ze závěrečného testu. Závěrečný test probíhá v prostředí MOODLE. Pozůstává z 25 otázek, které sytém MOODLE náhodně vybírá ze své databázi. Odpovědi na otázky mohou být rovnocenně váhovány tak, aby plný počet bodů byl dosažen při zvolení všech správných možných odpovědí na otázku a zároveň žádné z nesprávných možností. Za zvolení nesprávné možnosti systém body odečte, přičemž nelze spadnout pod 0 bodů za otázku.

Body z testu jsou považovány za průběžné hodnocení, které bude korigováno dle času absolvování testu následovně:

  • čas absolvování do 19 min a 59 sekund: bez odečtu bodů,
  • čas absolvování od 20 min do 24 minut a 59 sekund: odečte se 10 bodů z hodnocení testu,
  • čas absolvování od 25 min do 29 minut a 59 sekund: odečte se 20 bodů z hodnocení testu,
  • čas absolvování od 30 min do 34 minut a 59 sekund: odečte se 30 bodů z hodnocení testu,
  • čas absolvování od 35 min do 44 minut a 59 sekund: odečte se 40 bodů z hodnocení testu.
  • Po 45 minutách test definitivně končí.

Dle výsledného bodového hodnocení je klasifikace studenta následující:

A: 100-90 bodů

B: 89-80 bodů

C: 79-70 bodů

D: 69-60 bodů

E: 59-50 bodů

F: < 50 bodů

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Maga Dušan prof. Ing. Ph.D. (08.12.2021)

1. Základní principy fungování komunikačních sítí, přenos hlasu a dat

2. Historický vývoj telekomunikačních sítí

3. Pevné sítě: PSTN, různé typy páteřních a přístupových sítí

4. xDSL: topologie, současnost a budoucí vývoj

5. Optické sítě: topologie, využití

6. Celulární mobilní sítě: hlavní využívané technologie, principy a jejich parametry.

7. (GSM a) CDMA

8. Satelitní komunikace

9. Technologická platforma IPTV

10. WiFi sítě a jejich využití

11. Next Generation Network - NGN

12. Technologie pro IoT: zigbee, sigfox a další

13. Kapacitní a výkonnostní plánování.

14. Výstavba sítě (po domluvě zkouškový termín)

 
VŠCHT Praha