PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Angličtina pro inženýry II - M834003
Anglický název: English for Engineers II
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: oba
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Chadová Kateřina Mgr.
Matesová Hedvika Ing. Mgr.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Chadová Kateřina Mgr. (12.08.2020)
Cílem předmětu je prohloubit komunikační dovednosti v oblasti odborného jazyka se zvláštním důrazem na prezentace a komunikaci ve firemním prostředí. Současně si utřídit a prohloubit znalost gramatických jevů specifických pro odborný jazyk. Výstupní úroveň předmětu odpovídá úrovni B2/B2+ podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Chadová Kateřina Mgr. (12.08.2020)

Studenti budou umět :

• používat různé metody pro zvýšení účinku prezentace

• používat odpovídající gramatické, lexikální a stylistické prostředky při komunikaci v mezinárodním pracovním prostředí s ohledem na kulturní odlišnosti

Literatura -
Poslední úprava: Chadová Kateřina Mgr. (12.08.2020)

D: Speakout Advanced Students´Book, Pearson, 2012, 9781408267493

Studijní opory -
Poslední úprava: Chadová Kateřina Mgr. (12.08.2020)

Materiály vytvořené a/nebo doporučené vyučujícím.

Metody výuky -
Poslední úprava: Chadová Kateřina Mgr. (12.08.2020)

Semináře

Sylabus -
Poslední úprava: Chadová Kateřina Mgr. (12.08.2020)

1. Úvod - opakování (prezentace, gramatika)

2. Prezentace - účinné postupy I (opakování, mantra, řečnické otázky)

3. Prezentace - účinné postupy II (pravidlo tří, kontrast, protiklady, signální fráze)

4. Prezentace - pozitivní přístup (silná slova, kondicionály, přesvědčivý jazyk)

5. Prezentace - dramatický přednes

6. Dotazy během prezentace, nepřímé otázky

7. Odpovědi na dotazy - strategie, analýza otázek a odpovědí, skryté významy

8. Jak zdvořile o něco požádat. Prezentace studentů.

9. Jak zdvořile odmítnout žádost, návrh nebo pozvání. Prezentace studentů.

10. Vyjádření příčiny, následku a účelu. Prezentace studentů.

11. Užitečné výrazy s použitím slov "make", "do" a "give". Idiomy. Prezentace studentů.

12. Důraz I. Prezentace studentů.

13. Důraz II. Prezentace studentů.

14. Opakování a závěrečný test.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Chadová Kateřina Mgr. (12.08.2020)

Absolvování předmětu Angličtina pro inženýry I

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Chadová Kateřina Mgr. (12.08.2020)

Podmínkou k získání klasifikovaného zápočtu je aktivní účast na seminářích, prokázání získaných prezentačních dovedností formou samostatného ústního projevu na zvolené téma a úspěšné napsání zápočtového testu.

Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Obhajoba individuálního projektu 50
Průběžné a zápočtové testy 30

 
VŠCHT Praha