PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Laboratorní projekt I - N101022
Anglický název: Laboratory project I
Zajišťuje: Ústav anorganické chemie (101)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:7
E-Kredity: zimní s.:7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/10, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M101005
Garant: Rubešová Kateřina doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M150006
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Cílem Laboratorního projektu I je studenty připravit pro práci na vědecko-výzkumných projektech ústavu. Studenti zpracují literární rešerši na dané téma, kterou pak budou prezentovat na odborném semináři Ústavu anorganické chemie (SVOČ). V rámci projektu také provedou základní experimenty vycházející ze závěrů rešerše.
Poslední úprava: Rubešová Kateřina (13.02.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • zpracovat literární rešerši na základě potřeby konkrétního výzkumného týmu
  • konzultovat průběh práce se členy daného týmu
  • připravit prezentaci rešeršní části své práce
  • veřejně prezentovat své závěry a obstát ve veřejné diskuzi
Poslední úprava: Rubešová Kateřina (14.02.2018)
Literatura -

Literatura doporučená konkrétním školitelem vhodná pro dané téma.

On-line databáze typu Web of Knowledge, Scopus, Reaxys atp.

Poslední úprava: Rubešová Kateřina (14.02.2018)
Studijní opory -

On-line databáze typu Web of Knowledge, Scopus, Reaxys atp.

Poslední úprava: Rubešová Kateřina (14.02.2018)
Sylabus -

Celosemestrální rešeršní projekt zakončený prezentací na ústavním semináři SVOČ. Aplikace závěrů rešerše v základních experimentech.

Poslední úprava: Rubešová Kateřina (14.02.2018)
Studijní prerekvizity -

Chemická informatika

Laboratoř oboru Chemie a technologie materiálů

Poslední úprava: Rubešová Kateřina (14.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 2 56
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1 28
Obhajoba individuálního projektu 1.5 42
Práce na individuálním projektu 2.5 70
7 / 7 196 / 196
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 60
Obhajoba individuálního projektu 30
Protokoly z individuálních projektů 10

 
VŠCHT Praha