PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Laboratorní projekt II - N101023
Anglický název: Laboratory project II
Zajišťuje: Ústav anorganické chemie (101)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2014 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:8
E-Kredity: zimní s.:8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/12, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Rubešová Kateřina doc. Ing. Ph.D.
Třída: Specializační laboratoř
Je záměnnost pro: M150007
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Cílem Laboratorního projektu II je aktivní účast studenta na konkrétním vědecko-výzkumném projektu ústavu. Studenti mohou vycházet z rešeršní práce zpracované v rámci Laboratorního projektu I. Hlavní náplní je samostatná experimentální práce zadaná školitelem diplomové práce.
Poslední úprava: Rubešová Kateřina (13.02.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • využít závěrů konkrétní literární rešerše
  • provádět samostatně experimenty a vést o nich laboratorní záznamy
  • konzultovat průběh práce se členy daného vědecko-výzkumného týmu

Poslední úprava: Rubešová Kateřina (13.02.2018)
Literatura -

Literatura doporučená konkrétním školitelem vhodná pro dané téma.

On-line databáze typu Web of Knowledge, Scopus, Reaxys atp.

Poslední úprava: Rubešová Kateřina (13.02.2018)
Studijní opory -

https://uach.vscht.cz/vyzkum

Poslední úprava: Rubešová Kateřina (13.02.2018)
Sylabus -

Celosemestrální experimentální projekt ústící ve vypracování diplomové práce v následném semestru.

Poslední úprava: Rubešová Kateřina (13.02.2018)
Studijní prerekvizity -

Laboratorní projekt I, Laboratoř oboru, Laboratoř oboru Chemie a technologie materiálů

Poslední úprava: Rubešová Kateřina (13.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 2 56
Práce na individuálním projektu 6 168
8 / 8 224 / 224
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 90
Protokoly z individuálních projektů 10

 
VŠCHT Praha