PředmětyPředměty(verze: 956)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  

Ve dnech 1. 8 až 2. 8. nebude dostupné webové rozhraní Studijního informačního systému (SIS) z důvodu plánovaných servisních prací.

 

Dekujeme za pochopení a omlouváme se za případné problémy

Procesy v heterogenních soustavách - N105014
Anglický název: Processes in Heterogeneous Systems
Zajišťuje: Ústav anorganické technologie (105)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2008 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: 20 / 20 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Sedlářová Ivona Ing. Ph.D.
Vídenský Jan doc. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: M105006
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Cílem předmětu je shrnout poznatky z oblasti aplikované reakční kinetiky, přenosu hmoty a struktury pevné fáze a využít je na základě jednoduchých modelových představ k matematickému popisu reakcí v heterogenních soustavách.
Poslední úprava: ROZ105 (12.03.2009)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • popsat a analyzovat procesy probíhající v heterogenních systémech
  • diskutovat základní modelové představy využívané k popisu reakcí v heterogenních systémech
  • aplikovat získané znalosti při návrhu chemických technologií
Poslední úprava: ROZ105 (10.12.2012)
Literatura -

Z:Glaser V., Aplikovaná reakční kinetika, skripta VŠCHT Praha, 1989, 8070800003

Z:Cussler E. L., Diffusion - Mass transfer in fluid system, Univ. Press Cambridge, 1996, 0521298466

Poslední úprava: ROZ105 (19.11.2012)
Studijní opory -

http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/14356007

Poslední úprava: Sedlářová Ivona (16.11.2012)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Písemné vypracování a přednesení referátu na zadané téma. Prezentace v rozsahu cca 30 minut.

Ústní zkouška.

Poslední úprava: ROZ105 (12.03.2009)
Sylabus -

1. Průmyslové heterogenní nekatalyzované reakční systémy.

2. Přenos hmoty.

3. Odhad transportních vlastností tekutin.

4. Pomalá reakce v soustavě plyn - kapalina.

5. Rychlá reakce v soustavě plyn - kapalina.

6. Nukleace na povrchu pevné látky.

7. Rovinný a sférický model nukleace.

8. Makrokinetické modely.

9. Reakce neporézní pevné látky.

10. Reakce porézní pevné látky.

11. Texturní změny pevné fáze v průběhu reakce.

12. Zpracování laboratorních dat.

13. Popis činnosti základních typů reaktorů.

14. Postup při navrhování reaktorů.

Poslední úprava: Erudio (01.01.1999)
Studijní prerekvizity -

Fyzikální chemie I, Aplikovaná reakční kinetika

Poslední úprava: Sedlářová Ivona (15.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.1 3
Obhajoba individuálního projektu 0.1 3
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Práce na individuálním projektu 0.7 20
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.1 30
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Obhajoba individuálního projektu 20
Ústní zkouška 70

 
VŠCHT Praha