PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Chemické a biochemické membránové technologie - N105033
Anglický název: Chemical and Biochemical Membrane Technology
Zajišťuje: Ústav anorganické technologie (105)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2014 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Paidar Martin doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M105013
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: ROZ105 (24.06.2015)
Předmět "Chemické a biochemické membránové technologie " rozšiřuje znalosti studentů o průmyslové aplikace membránových procesů v klasické chemické technologii a biotechnologii. Studenti se seznámí s membránovými technologiemi používanými k čištění pitných a technologických vod, výrobě chemických látek včetně specialit. Rovněž bude pozornost věnována membránovým biotechnologiím v úpravě potravin a ve farmacii.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: ROZ105 (24.06.2015)

Studenti budou umět:

  • se orientovat v chemických a biochemických membránových procesech používaných v technologických výrobách
  • pochopit hlavní význam a požadavky kladené na vlastnosti membrán v jednotlivých procesech včetně dopadů na ekonomiku celé výroby

Literatura -
Poslední úprava: Paidar Martin doc. Ing. Ph.D. (16.10.2014)

Z: Palatý, Z., 2012, Membránové procesy, Vysoká škola chemicko-technologická, Praha.

Z:. Mikulášek, P., 2013, Tlakové membránové procesy, Vysoká škola chemicko-technologická, Praha.

Z: Kadlec P., Melzoch K., Voldřich M. (2011): Procesy a zařízení potravinářských a biotechnologických výrob. KEY Publishing s.r.o., Ostrava.

D: elektronické knihy dostupné v doméně VŠCHT Praha na adrese http://www.chemtk.cz/cs/

Studijní opory -
Poslední úprava: Paidar Martin doc. Ing. Ph.D. (16.10.2014)

http://eso.vscht.cz

http://knihovna.vscht.cz/?q=e-knihy (elektronické knihy dostupné v doméně VŠCHT Praha)

Sylabus -
Poslední úprava: Paidar Martin doc. Ing. Ph.D. (21.09.2018)

1. Význam membrán v chemické a biochemické technologii

2. Chlor-alkalická technologie - Membránový proces

3. Elektromembránové separační procesy v úpravě vody ED, EDI, BPM-ED

4. Membránové technologie v energetice

5. Speciální elektromembránové technologie

6. Technologické uplatnění membránových reaktorů

7. Membránové separace plynů v chemických technologiích

8. Aplikace pervaporace v chemických technologiích

9. Tlakové membránové procesy při čistění a zpracování vod

10. Membránové bioreaktory pro ČOV

11. Exkurse

12. Inteligentní sítě OZE - distribuce energie

13. Ekonomické aspekty membránových technologií

14. Zkouškový test

 
VŠCHT Praha