PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Historické způsoby výroby a zpracování kovů - N106009
Anglický název: Historical Methods of Metal Production and Processing
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 30 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Msallamová Šárka Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: B106014, M106004
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Děd Jiří Ing. CSc. (28.03.2006)
V kurzu jsou prezentovány základní informace o historickém vývoji získávání či výroby lidstvem nejdéle používaných kovů: zlata, stříbra, mědi a slitin mědi, olova, cínu a železa, včetně vývoje základních technik zpracování kovů: odlévání, tváření za studena a za tepla, tepelného zpracování kovů. Zmíněny jsou i nejběžnější postupy restaurování objektů z uvedených kovů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Děd Jiří Ing. CSc. (18.11.2012)

Studenti budou umět: U restaurovaných objektů vyhodnotit strukturu použitých kovových nateriálů a také většinou i potvrdit časové zařazení (dobu vzniku) předmětu, rozpoznat doplňované součásti, případně novodobé padělky z kovu.

Literatura -
Poslední úprava: Děd Jiří Ing. CSc. (18.11.2012)

Z: Tylecote R.F.: A History of Metallurgy, The Institut of Materials 1992, ISBN 1-902653-79-3

D: Pleiner R. a kol.: Dějiny hutnictví železa v Československu, Academia Praha 1984

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ106 (04.12.2012)

Prezentace k dispozici u vyučujícího.

Sylabus -
Poslední úprava: Erudio (01.01.1999)

1. Historické způsoby výroby, zpracování a použití drahých kovů.

2. Výroba, zpracování a použití mědi a slitin mědi.

3. Výroba, zpracování a použití dalších neželezných kovů.

4. Historie výroby železa.

5. Výroba železa přímou redukcí z rud.

6. Svářkové a plávkové postupy výroby oceli.

7. Historie slévárenství.

8. Odlévání ozdobných a užitných předmětů, odlitky v architektuře.

9. Historie tváření kovů.

10. Historie tepelného zpracování kovů.

11. Historie výroby zbraní.

12. Výroba a restaurování zvonů.

13. Výroba a restaurování soch.

14. Historická řemesla (kovář, pasíř atd.).

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (07.06.2013)

Základy anorganické chemie

Nauka o materiálu

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Ústní zkouška 90

 
VŠCHT Praha