PředmětyPředměty(verze: 913)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Metalurgie neželezných kovů - N106013
Anglický název: Metallurgy of Non-ferrous Metals
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2014 do 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://Předmět na navazuje na přednášky z Chemické metalurgie.
Garant: Dvořák Petr Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Jandová Jitka doc. Ing. CSc. (19.11.2012)
Cílem předmětu je seznámení se základními technologiemi a rafinačními procesy pro výrobu neželezných kovů a zpracování kovonosných odpadů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (07.06.2013)

Studenti budou umět:

Technologie výroby a rafinace základních neželezných kovů, vysokotavitelných a ušlechtilých kovů včetně metod zpracování odpadních surovin a výroby vysoce čistých a práškových kovů.

Literatura -
Poslední úprava: Jandová Jitka doc. Ing. CSc. (19.11.2012)

Z:Beránek M., Šebková J., Pedlík M.: Technologie kovových materiálů, SNTL Praha 1984;

Z:Štofko M., Štofková M.: Neželezné kovy, Košice 2000, ISBN 8070995270

Z:Gupta Ch.K.: Chemical Metalurgy: Principles and Practis, WILEY-VCH, Verlag GmbH&CoKGaA, Wienheim, 3527303766

Studijní opory -
Poslední úprava: Jandová Jitka doc. Ing. CSc. (12.08.2013)

Jandová J.: Základy studia výroby neželezných kovů,prezentace vyučujícího, 2012

Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/14356007

Sylabus -
Poslední úprava: Jandová Jitka doc. Ing. CSc. (19.11.2012)

1. Základní technologická schemata, výrobní zařízení.

2. Výroba a rafinace hliníku a hořčíku.

3. Výroba a rafinace mědi.

4. Výroba a rafinace olova.

5. Výroba a rafinace niklu.

6. Výroba a rafinace cínu a zinku.

7. Výroba ušlechtilých kovů (Ag, Au, Pt-kovy).

8. Výroba vysokotavitelných kovů (Ti, Zr, V, Nb, Ta, Mo, W).

9. Výroba uranu, polovodičových a stopových kovů.

10. Výroba feroslitin.

11. Výroba vysoce čistých kovů.

12. Metalurgické pochody výroby kovových prášků.

13. Zpracování kovonosných odpadů.

14. Perspektivní směry výroby neželezných kovů.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Jandová Jitka doc. Ing. CSc. (12.08.2013)

Chemická metalurgie

Teorie metalurgických a korozních pochodů

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Jandová Jitka doc. Ing. CSc. (09.04.2014)

Písemný test a doplňujicí ústní zkouška.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,3 8
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1,2 34
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Zkouškový test 40
Průběžné a zápočtové testy 30
Ústní zkouška 10

 
VŠCHT Praha