PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Laboratorní projekt I - N106020
Anglický název: Laboratory project I
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:7
E-Kredity: letní s.:7
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/10, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M150002
Pro druh:  
Garant: Msallamová Šárka Ing. Ph.D.
Vojtěch Dalibor prof. Dr. Ing.
Fojt Jaroslav doc. Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ106 (23.07.2013)
Předmět Laboratorní projekt I je určen pro vypracování semestrální práce A. Na začátku semestru je každému posluchači zadáno téma práce, které nemusí přímo souviset s budoucí diplomovou prací. Témata jsou odvozována od řešených výzkumných nebo technických projektů na ústavu a jsou koncipovány pro posílení samostatného technického myšlení studentů. Součástí práce je literární rešerše a experimentální práce. Semestrální práci předkládá posluchač písemně, zpracovanou na počítači a ústně obhajuje na semináři v rámci laboratoří před pracovníky a studenty ústavu.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ106 (23.07.2013)

Studenti budou umět:

Naplánovat a realizovat experimentální práce podle zadání projektu.

Samostatně vyhodnotit experimentální data.

Prezentovat výsledky práce.

Literatura -
Poslední úprava: TAJ106 (23.07.2013)

D: Novák P., Pedlík M., Jandová J.: Návod k laboratorním cvičením z korozního inženýrtsví a chemické metalurgie, VŠCHT Praha 1989, 8070800429

D: Holeček S., Franěk A.: Návody k laboratorním cvičením oboru I, VŠCHT Praha 1989, 8070800208

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ106 (23.07.2013)

http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_isbn-80-7080-600-1/pages-img/

http://www.vscht.cz/met/stranky/vyuka/labcv/korozni_inzenyrstvi_se/index.htm

http://www.vscht.cz/met/stranky/vyuka/labcv/labor/index.htm

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ106 (23.07.2013)

1. Literární rešerše na zadané téma

2. Návrh experimentu

3. Příprava na realizaci experimentu, příprava pracoviště a aparatury

4. Realizace experimentálních prací

5. Vyhodnocení výsledků experimentálních prací

6. Konzultace vyhodnocení výsledků s vedoucím práce

7. Sepsání semestrální práce

8. Obhajoba semestrální práce

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ106 (23.07.2013)

Laboratoř oboru

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,5 14
Obhajoba individuálního projektu 1,5 42
Práce na individuálním projektu 5 140
7 / 7 196 / 196
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 40
Obhajoba individuálního projektu 30
Protokoly z individuálních projektů 30

 
VŠCHT Praha