PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Fotografické techniky - N106022
Anglický název: Photography Techniques
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:2
E-Kredity: zimní s.:2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Kučerová Irena Ing. Ph.D.
Záměnnost : Z106022
Je záměnnost pro: B148038
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ148 (08.10.2013)
Cílem předmětu je seznámit studentyteoreticky i prakticky se základy technické fotografie, které je nezbytná pro dokumentaci konzervátorských postpů a je tedy nedílnou součástí konzervátorských a restaurátorských zpráv.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ148 (08.10.2013)

Studenti budou umět:

teorii fotografie a konstrukci fotografického přístroje

základy aranžování a expozice objektu

zhotovit technickou fotografii.

Literatura -
Poslední úprava: TAJ148 (15.09.2014)

Z: Ang, T.: Základy digitální fotografie, Computer Press, Brno 2013.

Z: Fraser, B.: - Schewe, J.: RAW. Zoner Press, Brno 2009.

D: Gregor, K.: Konstrukce fotografických přístrojů, SPN, Praha 1989.

D: Hedgecoe, J.: Velká kniha fotografie. Svojtka a Vašut, Praha 1996.

Z: Jiráček, M.: Technické základy fotografie. Komora fotografických živností, Praha 2002.

D: Baier, W.: Základy fotografie s návody k vlastním pokusům, SNTL Praha 1957.

D: Kelby, S: Digitální fotografie 1 - 4, Zoner press, Brno 2010.

D: Peterson, B. Naučte se fotografovat detail kreativně. Zoner Press, Brno 2010.

D: Peterson, B. Naučte se fotografovat s bleskem kreativně. Zoner Press, Brno, 2012.

D: Pohribný, J.: Kreativní světlo. Zoner Press, Brno 2011.

D: Sucharda, J.: Fotografický ateliér. Zoner Press, Brno 2010.

D:Thomson, R.: Naučte se dobře fotografovat makro a detail. Zoner Press, Brno 2006.

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ148 (20.08.2013)

Studijní materiály u vyučujícího.

Sylabus -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (19.09.2018)
Optika, exponometrie, digitální záznam obrazu (12-14)

Cvičení- práce s digitálním fotoaparátem - (8-12, Fotoinstitut)

Cvičení Práce s editorem obrazové formáty, úpravy digitálních fotografií - (8-12, Fotoinstitut)

Světlo a typy světla

Technická fotografie, produktová fotografie (12-14)

Cvičení- produktová/technická fotografie v ateliéru - (8-12, Fotoinstitut)

Cvičení -fotografování drobných předmětů (8-12, Fotoinstitut)

Fotografování exteriéru, architektury (12-14)

Prezentace závěrečných prací a hodnocení. (12-14)

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ148 (20.08.2013)

Žádné

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 0.5 14
Účast na přednáškách 0.5 14
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
2 / 2 56 / 56
Hodnocení studenta
Forma Váha
Protokoly z individuálních projektů 100

 
VŠCHT Praha